Les

Innstilling på ny lederduo i Parat

Parats valgkomité innstiller på valg av Unn Kristin Olsen og Jan Levi Skogvang ny lederduo i Parat. Foto: Trygve Bergsland/Vetle Daler.
Parats valgkomité innstiller på valg av Unn Kristin Olsen som Parat-leder, men innstiller Jan Levi Skogvang som erstatter for dagens nestleder, Anneli Nyberg.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 07.10.2021 14:20 redigert 08.10.2021 8:48
Øvrige forslag fra valgkomiteen ser slik ut:

Styremedlemmer:

Johan Hovde
Hilde Margrete Bjørklund
Agathe Osland Hellesen
Morten Mørch
Rene Charles Gustavsen

Varamedlemmer:
Frank Gran
Hajo Schmidt-Horix
Anita Sveum Nilsen
Arvydas Dragonas

Kontrollutvalget:
Einar Follesøy Kaldhol (leder)
Berit Meyer
Rune Skaar
Per Christian Størkersen
Mohammed Asif (vara)
Linda Norbeck Iversen (vara)
Våre medlemsblader
Video

Flytrafikken øker på Gardermoen

Lærer å støtte kollegaer som sliter

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

Bli med "På innsiden av luftfarten"

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten