Les

Innstilling på ny lederduo i Parat

Parats valgkomité innstiller på valg av Unn Kristin Olsen og Jan Levi Skogvang ny lederduo i Parat. Foto: Trygve Bergsland/Vetle Daler.
Parats valgkomité innstiller på valg av Unn Kristin Olsen som Parat-leder, men innstiller Jan Levi Skogvang som erstatter for dagens nestleder, Anneli Nyberg.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 07.10.2021 14:20 redigert 08.10.2021 8:48
Øvrige forslag fra valgkomiteen ser slik ut:

Styremedlemmer:

Johan Hovde
Hilde Margrete Bjørklund
Agathe Osland Hellesen
Morten Mørch
Rene Charles Gustavsen

Varamedlemmer:
Frank Gran
Hajo Schmidt-Horix
Anita Sveum Nilsen
Arvydas Dragonas

Kontrollutvalget:
Einar Follesøy Kaldhol (leder)
Berit Meyer
Rune Skaar
Per Christian Størkersen
Mohammed Asif (vara)
Linda Norbeck Iversen (vara)
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo