Les

Innspurt i forhandlinger om særalderpensjon

Fra oppstarten av forhandlingene om særalderspensjon. Foto: Siv Bjelland/Delta
Partene sitter nå i innspurten av forhandlingene om særalderspensjon for over 200.000 offentlig ansatte.
Av Arve Sigmundstad 08.11.2019 13:00

Ordningen med særaldersgrense og særalderspensjon gjelder for personer som jobber i yrker som er så belastende, eller i yrker hvor man av sikkerhetshensyn, må pensjonere seg før vanlig pensjonsalder. Partene forhandler nå om en ny ordning.

Det er YS, LO, Unio og Akademikerne, Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekter som utgjør partene.

Bakgrunnen for forhandlingene er den nye tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor. Et sentralt element i denne ordningen, er at ansatte skal jobbe lenger – da det også vil gi en bedre pensjonsuttelling. Ansatte i yrker med særaldersgrense, har ofte ikke denne muligheten – og systemet må endres for å fange opp dette.

Det er ventet at forhandlingene avsluttes torsdag.  

Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo