Les

Innspurt i forhandlinger om særalderpensjon

Fra oppstarten av forhandlingene om særalderspensjon. Foto: Siv Bjelland/Delta
Partene sitter nå i innspurten av forhandlingene om særalderspensjon for over 200.000 offentlig ansatte.
Av Arve Sigmundstad 08.11.2019 13:00

Ordningen med særaldersgrense og særalderspensjon gjelder for personer som jobber i yrker som er så belastende, eller i yrker hvor man av sikkerhetshensyn, må pensjonere seg før vanlig pensjonsalder. Partene forhandler nå om en ny ordning.

Det er YS, LO, Unio og Akademikerne, Arbeids- og sosialdepartementet, KS og Spekter som utgjør partene.

Bakgrunnen for forhandlingene er den nye tjenestepensjonsordningen i offentlig sektor. Et sentralt element i denne ordningen, er at ansatte skal jobbe lenger – da det også vil gi en bedre pensjonsuttelling. Ansatte i yrker med særaldersgrense, har ofte ikke denne muligheten – og systemet må endres for å fange opp dette.

Det er ventet at forhandlingene avsluttes torsdag.  

Våre medlemsblader
Video

Hvilke yrker blir viktige i framtidas Norge?

Alt om pris og lønnsvekst

Samenes nasjonaldag 2020

– Vi er framtidas arbeidsliv

Diskuterte kunstig intelligens

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo