Les

Innfrir ikke på responstid

Justisminister Jøran Kallmyr (FrP) under hans redegjørelse for Stortinget 24. oktober 2019.
Torsdag var justisminister Jøran Kallmyr (FrP) bedt om å komme i Stortinget for å redegjøre for bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet. Etter redegjørelsen fikk Justisministeren ramsalt kritikk av opposisjonen, blant annet for manglende politisk handlekraft.
Av Arve Sigmundstad 25.10.2019 9:06

Justisminister Kallmyr innledet sin redegjørelse overfor Stortinget med å vise til at alle politidistriktene har fått en styrking av antall politiårsverk, sammenlignet med 2013.

Samtidig påpeker Kallmyr at vi siden 2013 har sett store endringer i kriminalitetsbilde, noe som også gjenspeiler seg i kriminalitetsstatistikken og i måten politiet arbeider og organiserer seg på.
– Skal vi ha et politi som kan oppklare og forhindre kriminalitet, holder det ikke lenger med det tradisjonelle politiet. Vi må også ha et politi som er i stand til å beskytte barn og unge, eldre og bedrifter fra å bli svindlet, utnyttet og utsatt for overgrep via nettet, sier han.

Er ikke i mål med reformarbeidet
Kallmyr sier regjeringen ikke er i mål med reformarbeidet.
– Norsk politi er i en krevende omstillingsfase. Nye metoder skal innarbeides, personell skal kurses, sier han.

Kallmyr sier politiet enda ikke innfrir på krav til responstid, men at de er nær ved å innfri i alle de ulike kategoriene.
– Dette er ikke godt nok, her må resultatene bli bedre. Men, det er ingen grunn til å male fanden på veggen, sier han og påpeker at også de nasjonale beredskapsressursene er styrket.

Kallmyr sier at han vil legge frem en stortingsmelding denne høsten, hvor regjeringen vil ha en grundig gjennomgang av situasjonen i politiet i dag, og peke på veien videre.

Leder for Stortingets justiskomite, Lene Vågslid (AP), gikk hardt i rette med justisministeren etter redegjørelsen.

Vågslid sier at da partiene inngikk et forlik om nærpolitireformen, var det en forutsetning at politiet både skulle levere på sitt viktige samfunnsoppdrag – samtidig som etaten skulle gjennomføre reformen.
– Det har ikke regjeringen, eller FrP sine syv justisministre evnet å levere på, sier hun.

Vågslid sier tillitsvalgte innenfor politiet slår alarm, og forteller om en hverdag der de oftere må trekke seg tilbake på grunn av ressursmangel.

Sår tvil om tallmateriale
Vågslid sier det hersker stor usikkerhet ved tallene justisministeren legger frem, ikke minst knyttet til bemanningssituasjonen.
– Bare i Sør Øst politidistrikt vet vi at det er over 200 innkommende anrop pr. dag til operasjonssentralen som ikke blir besvart. Ringer man politiet på 02800, er det opp til 45 minutters ventetid. Dette er ikke en utfordring, men et stort problem, sier lederen for Stortingets justiskomite.

Vågslid sier at bare i juni var det 105 ubesvarte nødanrop til politiet.
– Dette er ikke å ha kontroll, dette er ikke godt nok. Dette er en krise for mange av de som ringer, og for mange av de som jobber i politiet, sier hun.

Vågslid sier hun hadde forventet justisministeren ville komme med en liste over tiltak som nå ville bli iverksatt, men det hadde ikke justisministeren med seg.
­– Det er alvorlig om tilliten til politiet synker, det er alvorlig om folk slutter å anmelde kriminalitet fordi politiet ikke har kapasitet til å etterforske, sier hun.

Medlem av justiskomiteen, Jenny Klinge (SP), sier at både responstid og beredskap skulle bli bedre ved innføringen av nærpolitireformen.
– Nå ser vi stadig oftere at det er brann- og redningstjenesten som er først tilstede ved hendelser, hvor også politiet er utkalt, sier hun.

Etterlyser nye politipatruljer
Klinge sier hun flere ganger har stilt spørsmål ved hvor det har blitt av alle de nye politipatruljene som ble lovet som et resultat av reformen.
– Hver gang spørsmålet stilles, har regjeringen måttet innrømme at dette er en oversikt de ikke har, sier hun.

Klinge sier regjeringen nå må sørge for å sette krav til responstid på alle hasteoppdrag, operasjonssentralene må settes istand til å håndtere innkommende anrop uten at det bygges opp en lange ventetider.
– Samtidig må både etterforskning og påtale i politiet styrkes tilstrekkelig, slik at det ikke lenger bygges opp store restanser og straffesaker må tas unna i et tempo som de berørte parter faktisk fortjener – særlig i volds- og overgrepssaker, sier hun.

Erkjenner at ikke alt er rosenrødt
Kallmyr sier i sin oppsummering at regjeringen erkjenner at ikke alt er rosenrødt i politiet.
– Nettopp derfor styrker vi etaten gjennom vårt forslag til statsbudsjett, og vil komme tilbake med en egen stortingsmelding allerede nå i høst, sier han.

Ekstern lenke: Faktisk.no sin gjennomgang av konsekvensene av politireformen
Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo