Les

Ingen utsettelse av nytt regjeringskvartal

Nytt regjeringskvartal. A-blokk og H-blokk, sett fra Akersgata. Foto: Statsbygg/Team Urbis
Forslaget om å rive Y-blokka for å få plass til et nytt helhetlig regjeringskvartal har skapt støy. Nå godkjenner fylkesmannen i Oslo og Viken vedtaket om riving av Y-blokka, men ber samtidig regjeringen vurdere saken på nytt. Det møter en kald skulder hos ansvarlig statsråd.
Av Arve Sigmundstad 11.11.2019 13:40

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å planlegge det nye regjeringskvartalet. I 2014 vedtok regjeringen et hovedkonsept for det fremtidige regjeringskvartalet. Gjennom konseptvalget ble det gitt overordna rammer og målsettinger for det nye regjeringskvartalet.

Her slås det blant annet fast at kvartalet skal bygges mellom Akersgata og Møllergata i Oslo, og at det nye regjeringskvartalet skal huse alle departementene med unntak av Forsvarsdepartementet. Tre bygg i dagens regjeringskvartal skal rives.

Rivningen av Y-blokka har skapt stort engasjement. Det karakteristiske bygget i regjeringskvartalet inneholder flere verker av Pablo Picasso. Det mest kjente er «Fiskerne», som er en integrert del av fasaden. Det er bestemt at verket skal tas vare på og bli en del av det nye regjeringskvartalet, selv om resten av bygget blir revet.

I oktober ble de første entreprisekontraktene for det nye regjeringskvartalet inngått, samlet kontraktsverdi er anslått til 2,8 milliarder kroner. Det planlegges for byggestart i 2020.

Ekstern lenke: Statsbygg sin side for nytt regjeringskvartal
Les også: 19 arkitektkontorer klager på regjeringsbygg-avgjørelse


Vil ha ny vurdering
Fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland sier til NTB at selv om hun er kommet fram til at rivning av Y-blokka er i samsvar med statlig arealplan, og at Fylkesmannen ikke har hjemmel til å ta klagene til følge, ber hun likevel regjeringen gjøre en ny vurdering. 
– Til tross for at det nå foreligger et juridisk endelig vedtak som tillater rivning, vil fylkesmannen sterkt beklage om man nå går videre med en rask og uopprettelig gjennomføring av vedtaket uten at departementet/regjeringen foretar en ny vurdering av de tunge innvendingene som er kommet mot rivningen, sier hun.

Svarstad Haugland viser blant annet til innsigelsene fra Riksantikvaren, Byantikvaren og andre arkitektur- og kulturminnemiljøer.

Flere klager
Fortidsminneforeningen, Norske arkitekters landsforbund (NAL) og Oslo arkitektforening klaget på Oslo kommunes vedtak som tillater riving av blokka. Det samme hadde International Council on Monuments and Sites, som er rådgiver for UNESCO.

NALs leder Gisle Løkken sier Fylkesmannens beslutning går i samme lei som Oslo kommunes vedtak.
– Formelt får man ikke gjort noe med saken, men det er en sterk påpekning at det vil være uheldig å gjennomføre den, sier han til NTB.

Generalsekretær Ola Fjeldheim i Fortidsminneforeningen sier til NTB at de nå vil sende saken til Sivilombudsmannen for å få vurdert hele sakskomplekset.

Les også: Kraftfull markering
Les også: Ansatte i departementene raser mot dårlige arbeidsforhold
Les også: Kontorstrid i nye landskap

Mæland: Ingen grunn til å vurdere riving av Y-blokka på nytt
Kommunalminister Monica Mæland (H) mener det ikke er kommet noen nye momenter som tilsier en ny vurdering av riving av Y-blokka, slik Fylkesmannen ber om.
– Jeg er glad for at Fylkesmannen bekrefter at rivevedtaket er gyldig og at vi nå kan gå videre i arbeidet med å bygge et åpent, trygt og grønt regjeringskvartal som vi alle kan være stolte av, sier Mæland til NTB.

Mæland sier hun vil understreke at det ikke foreligger nye momenter i denne saken nå som skulle tilsi en fornyet vurdering.
­– Så sent om i juni sluttet et stort flertall på Stortinget seg til regjeringens beslutninger. Sikkerheten og ønske om å skape et grønt og tilgjengelig nytt regjeringskvartal har veid tungt når beslutningen om utformingen av det nye regjeringskvartalet ble tatt, sier hun.

 

Fakta om prosjektet
Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Byggherre: Statsbygg
Prosjekteringsgruppe: Team Urbis
Brutto bygningsareal: Ikke avklart. Ca. 80.000 kvm nybygg over bakkeplan i skisseprosjektet. I tillegg kommer rehabilitering av eksisterende bygg.
Foreløpig tidsplan: 
2019-2019 Grunnarbeider/tilrettelegging S-tomta
2019-2020 Forprosjekt
2019-2020 Riving av R4 og Y-blokken
2020-2028 Detaljprosjektering og bygging
2024-2028 Innflytting (etter hvert som enkeltbygg blir ferdig)

(Kilde: Statsbygg)

Våre medlemsblader
Video

Hvorfor er ikke flere innvandrere fagorganisert?

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo