Les

Ingen streik i staten

Leder i YS Stat Pål Arnesen er fornøyd med at det ble eighet i statsoppgjøret. Foto: Vetle Daler/Parat
Torsdag ettermiddag kom YS Stat til enighet med staten om en lønnsøkning på mellom 2,7 og 2,8 prosent. Dette ble klart etter en krevende mekling, mange timer på overtid.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 27.05.2021 16:25 redigert 02.06.2021 10:35
Dermed tar YS Stat ikke sine medlemmer ut i streik.
– Dette er et resultat vi kan leve med. Ut fra den tøffe situasjonen som har preget norsk arbeidsliv de siste 16 månedene, er vi bevisst vårt samfunnsansvar og har godtatt en ramme noe under det vi opprinnelig krevde, sier Pål N. Arnesen, leder for YS Stat.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Da forhandles det kun om lønn.

Lønnsoppgjøret i kroner og øre
Mellomoppgjøret endte med en ramme på noe over 2,7 prosent. Dette fordeler seg slik:

Generelt tillegg pr 1.mai
· et flatt tillegg på 0,90 % fra lønnstrinn 19 -101 og

· et flatt tillegg på kr 1.500 fra lønnstrinn 19 – 101, i tillegg

· et flatt kronetillegg på kr 4.000 fra lønnstrinn 19 – 50 og

· et kronetillegg fra lønnstrinn 51 på 3.900 kr, som blir til 3.700 kr i lønnstrinn 52, 3.500 kr i lønnstrinn 53…osv..ned til kr 100 i lønnstrinn 70

Innretningen ivaretar og forsterker likelønn for YS Stats medlemmer.

Det er også satt av en pott til lokale forhandlinger på 1,8 % med virketidspunkt 1.juli.

I tillegg kommer et overheng fra 2020 på 0,6 % samt en anslått glidning for 2021 på 0,3 %

Les Riksmeklerens møtebok
Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2021

– Vi er framtidas arbeidsliv

Optimisme før statsmekling

Sentrale politikere møter Parat til dialog

Paratkonferansen 2020

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten