Les

Ingen streik i staten

Pål N Arnesen, leder i YS Stat. Foto: Vetle Daler
Det blir ikke streik i staten etter at partene kom til enighet fredag ettermiddag. – Jeg er strålende fornøyd, sier Parats nestleder Unn Kristin Olsen.
Av Helene Husebø 28.05.2019 13:13
YS, LO, Unio og Akademikerne er enige med staten i årets lønnsoppgjør, etter mekling tretten timer på overtid hos Riksmekleren. Leder i YS Stat, Pål N Arnesen, er fornøyd med resultatet. Han sier YS Stat har fått gjennomslag for sine krav, 
– Jeg er glad for at staten har kommet oss i møte på kravet om at ny avtalefestet pensjon blir tatt inn i tariffavtalen, og at alle faste og variable tillegg skal gi pensjonsopptjening, sier YS Stat-lederen.

Han er også fornøyd med et lønnstillegg som sikrer reallønnsvekst til alle, og at det er avsatt en pott til lokale forhandlinger som vil sikre mange medlemmer ytterligere lønnsøkning i år.
– Resultatet er i tråd med rammen for frontfaget, og vi har blitt enige med staten om at 60 prosent av lønnstillegget gis sentralt, og 40 prosent fordeles ute lokalt, sier Pål N Arnesen.

Også Parats nestleder Unn Kristin Olsen, som har fult meklingen, er fornøyd med resultatet. 
– Vi har sittet mange, mange timer på overtid, men resultatet er blitt kjempebra for oss. Jeg er strålende fornøyd, sier Unn Kristin Olsen til Parat24.

YS Stat er en sammenslutning av følgende YS-forbund som har statsansatte medlemmer: Parat, Delta, AVYO, Befalets fellesorganisasjon, Norsk Tollerforbund, Skatteetatens landsforbund, Stafo og Kriminalomsorgens Yrkesforbund

Les også: Innspurt i meklingen

Parats nestleder Unn Kristin Olsen under meklingsinnspurten. Foto: Vetle Daler
Mekling i staten Unn Kristin Olsen
Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo