Les

Ingen penger til luftfart i revidert nasjonalbudsjett

Holsether sier det nesten er ufattelig att regjeringen og FrP ikke ser konsekvensene. Foto: SAS.
Pandemien hindrer folk i å reise, og norsk luftfart står i en krise. Heller ikke i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett fant FrP og regjeringspartiene midler til en næring som ligger nede for telling.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 07.06.2021 18:25
Parat-leder Unn Kristin Olsen sier hun er skuffet over den manglende oppfølgingen fra FrP og regjeringen nå som de er kommet til enighet om revidert nasjonalbudsjett.
– Norsk luftfart har ligget mer eller mindre nede for telling grunnet myndighetspålagte restriksjoner siden mars 2020. Like lenge har vi bedt om at regjeringen etablerer kompensasjonsordninger for denne næringen, lik det den har gjort for den øvrige del av norsk næringsliv. Heller ikke denne gangen fant regjeringspartiene og FrP de nødvendige midlene til å hjelpe luftfarten gjennom krisen, det er skuffende sier Olsen.

Ingen penger til tross for lovnader
Leder for Pilotforbundet, Oddbjørn Holsether, sier det har vært en utstrakt dialog med både regjeringen og FrP det siste året.
– Når man vet at andre lands myndigheter har bidratt med helt opp til 100 milliarder kroner til sine flyselskaper, er det nesten ufattelig att regjeringen og FrP ikke ser konsekvensene. Det blir vanskelig å konkurrere mot selskap som har fått støtte og dette vil ha ringvirkninger også på norsk innenriks trafikk. Nå må man sikre at denne delen av norsk infrastruktur kan fungere som før pandemien, sier Holsether.

Leder for Parat Kabinforbund, Sissel Vian, sier det virker som at regjeringen og FrP ikke forstår alvoret.
– Flyselskapene taper milliarder av kroner og er i krise. Widerøe får bidrag til fotruter, Norwegian har vært igjennom en konkursprosess og SAS har fått hjelp fra Sveige og Danmark. Samtidig er det langt frem til vi får normal reiseaktivitet og norsk luftfart taper mange millioner hver eneste dag. Det er tid for regjeringen til å handle, sier Vian.
Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2021

– Vi er framtidas arbeidsliv

Optimisme før statsmekling

Sentrale politikere møter Parat til dialog

Paratkonferansen 2020

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten