Les

Inflasjonen opp til 2,7 prosent i 2018

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 3,5 prosent fra desember 2017 til desember 2018. Det er litt høyere enn ventet. For hele 2018 var inflasjonen 2,7 prosent.
Av NTB 10.01.2019 10:12

På forhånd ventet analytikerne en inflasjon på 3,4 prosent, ifølge estimater fra Bloomberg, skriver Dagens Næringsliv. Det var særlig strømprisene som dro prisveksten opp.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) steg 2,1 prosent i samme periode, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) la fram torsdag. Analytikerne hadde her spådd en vekst på 2 prosent.

Kjerneinflasjonen gir et bilde av den underliggende inflasjonen i landet siden den er justert for strømpriser og priser på drivstoff som ofte svinger mye fra måned til måned.

Årsveksten i KPI fra 2017 til 2018 var 2,7 prosent. Særlig energiprisene preget konsumprisindeksen i 2018. Både strøm og drivstoff viste solid økning fra 2017 til 2018, mens lav prisvekst på importerte varer, og spesielt en prisnedgang på klær og skotøy, trakk i motsatt retning.

– Strømprisene bidro nok en gang mest til oppgangen siste tolv måneder. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie var 29,8 prosent høyere i desember i år enn i desember i fjor, sier seniorrådgiver Camilla Rochlenge i SSB.

Strømprisene har ikke hatt en lignende årsvekst siden 2006 og prisene endte på et rekordhøyt nivå i 2018.

Prisnedgang på klær og flyreiser siste tolv månedene dempet oppgangen i KPI.

Kjerneinflasjonen i 2018 endte på 1,6 prosent.

Differansen mellom årsveksten i konsumprisindeksen og kjerneinflasjonen endte dermed på hele 1,1 prosentpoeng i 2018. Dette er det største gapet som er målt på åtte år, og er en effekt av det kraftige bidraget fra energivarene på veksten i konsumprisindeksen.

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com