Les

Industrioverenskomsten og byggeavtalene er godkjent

Parat har gjennomført avstemning over meklingsresultatet på industrioverenskomsten. Totalt sett var det 50,5 av medlemmene i Parat og YS-forbundet SAFE som avgav stemme. 27,9 prosent av de som er omfattet av avtalen stemte nei til resultatet og 22,2 prosent stemte ja.
Av Vetle Daler Publisert dato 06.05.2022 14:30 redigert 06.05.2022 14:50
Da verken ja eller nei oppnådde minst 50 prosents oppslutning, og den totale deltakelsen var under 2/3, så er det i henhold til Parats regler forhandlingsutvalget som avgjør forhandlingsresultatet. 

Forhandlingsutvalgets flertall godkjente resultatet, og dette er meddelt Riksmekleren og Norsk Industri.

For fellesoverenskomst for byggfag og overenskomst for byggeindustri har Parat godkjent forhandlingsresultatene.

Fellesforbundet har også gjennomført avstemninger blant sine medlemmer på alle tre avtaler. Der har oppslutningen om avstemningen vært høy, og alle tre avtalene er godkjent med store ja-flertall. Ja-prosten på industrioverenskomsten var på 78,77 prosent.

Forhandlingsleder for industrioverenskomsten i Parat, Kjell Morten Aune, er fornøyd med at forhandlingsresultatet både i Parat og i Fellesforbundet ble godkjent.
– Nå skal vi bidra til å iverksette meklingsresultatet og hjelpe klubbene med de kommende lokale forhandlingene. Vi har klare forventninger om gode lokale oppgjør ute i bedriftene, sier han.

Aune sier samtidig at han ikke er fornøyd med oppslutningen i uravstemningen, og at det må sees på andre måter å få fram hva medlemmene mener på.
– Her må klubbene og de tillitsvalgte ta et større ansvar for å skape engasjement og bidra til langt høyere oppslutning om avstemningen, sier Aune.

Les også: Enighet i lønnsoppgjøret for frontfaget
Våre medlemsblader
Video

Hallo! Hvor er årets medlem?

Statskonferansen 2022 - del 1

Klart for statskonferansen 2022

Pilotforbundet med dronekonferanse

Oppgjøret i gang i staten

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo