Les

ILO: Arbeidsrettigheter under press

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen i FN (ILO) la mandag frem sin rapport om utsikter for det globale arbeidsmarkedet. Organisasjonen trekker frem geopolitiske spenninger, krigen i Ukraina, en kronglete vei tilbake fra pandemien, og fortsatte utfordringer i forsyningskjeden, som drivende krefter for en urolig tid i det globale arbeidsmarkedet.

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 16.01.2023 12:20 redigert 16.01.2023 12:57

De fleste land i verden har ennå ikke kommet tilbake til samme nivå i arbeidsmarkedet for arbeidsledighet og timer arbeidet, som i 2019, før pandemien. Samtidig har flere sjokk mot forsyningskjeden, og særlig i råvaremarkedet, presset priser på mat opp, noe som igjen har ledet til skyhøy inflasjon for vanlige forbrukere.

Kan gi global gjeldskrise

Den økte inflasjonen har gjort at flere sentralbanker har måttet heve renten, slik Norges Bank ved flere anledninger gjorde i 2022. I fraværet av økt reallønn, mener ILO nå at den globale inflasjonen kan ende i en gjeldskrise, fordi flere land har pådratt seg store lån for å finansiere underskuddene i økonomien som resultat av både pandemi, og svært redusert økonomisk aktivitet.

Arbeidsrettigheter under press

Ifølge ILO står flere hunder millioner mennesker globalt uten tilgang til betalt arbeid. Organisasjonen skriver også at de som har arbeid ofte mangler grunnleggende rettigheter og sikkerhet. Majoriteten av ansatte globalt har ikke ordnede forhold, eller formelle ansettelsesforhold – noe som begrenser mulighetene til å uttrykke sine interesser. Et dominerende problem er også at økt inntektsulikhet hindrer mange i å unnslippe fattigdom.  

Antar svak vekst i arbeidsmarkedet

ILO forventer at det globale arbeidsmarkedet vil øke med 1 prosent i 2023. Det er en sterk nedjustering fra veksten i 2022 som var på 2,3 prosent. Organisasjonen forventer heller ikke noen vesentlig bedring i det globale arbeidsmarkedet i 2024, når de estimerer at veksttallet vil ligge på 1,1 prosent. I 2023 er det forventet at global arbeidsledighet vokser med 3 millioner til 208 millioner arbeidsløse.

Som en konsekvens av økt arbeidsledighet globalt, og at flere sliter med å tjene nok, ser ILO også en økende andel arbeidstakere påta seg arbeid de er for høyt kvalifisert for. Flere godtar lavtlønnede jobber, uten beskyttelse, av ren nødvendighet for å tjene nok. I kombinasjon med raskt økende priser, vil selv arbeidstakere som har jobb oppleve sterkt redusert disponibel inntekt i 2023, ifølge ILO.

Produktiviteten stopper opp

Nedgangen i veksten i produktivitet man har sett i sterke økonomier, har nå spredd seg til utviklingsøkonomier. Dette er sterkt bekymringsverdig, fordi produktivitet er et klart mål på hvor godt et land kan klare å stå imot utfordringen med økt inflasjon.

Flere land sliter med dårlige arbeidstakerrettigheter, og har ikke institusjoner som tilstrekkelig støtter oppunder arbeidsrett, skriver ILO. Dermed er det vanskelig å adressere den ujevnt fordelte byrden av en vanskelig økonomisk situasjon i flere land. Uten tilstrekkelige tiltak mot arbeidsledighet og inntektsulikhet, mener organisasjonen at flere land vil ha store utfordringer med å hindre videre svekkelse av økonomien i 2023.

 
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo