Les

IKT utenfor boksen

Torgeir Waterhouse, her fotografert under Parats lederkonferanse 2019. Foto: Trygve Bergsland
Norge skal være en digital ledestjerne, men hvordan leder vi digitale stjerner – det var et av spørsmålene Torgeir Waterhouse, Direktør for internett og digitale medier i IKT Norge trakk opp Parats lederkonferanse på Gardermoen fredag
Av Arve Sigmundstad 06.09.2019 11:10

Da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2019, sendte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ut en pressemelding hvor hun skrøt over en historisk satsing på IT og digitalisering.

– Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og er en avgjørende faktor for å øke produktiviteten i offentlig sektor og næringslivet. Regjeringen foreslår å bevilge over 1,7 milliarder kroner til nye IT- og digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2019, sto det i pressemeldingen fra Mæland.

Ny teknologi gir uante muligheter, men det byr også på utfordringer – ikke minst for ledere.

Waterhouse peker på at det ikke er nok å utvikle eller bygge nye verktøy, det må også etableres en forståelse for hva disse verktøyene kan gjøre – og hvordan vi kan ta ansvar for de verktøyene som utvikles.
– Samtidig må vi tørre å gjøre feil, sier han.

Lars Raymond Holm, prosjektleder innen IKT forvaltning i Luftfartstilsynet, sier det er spennende å bli utfordret på etablerte eller gamle tilnærmingsmåter.
– Ikke bare iforhold til IKT, men hvordan nye problemer krever nye løsninger. Som ledere må vi tørre å tenke utenfor boksen, sier han.

Våre medlemsblader
Video

Hva er digital transformasjon?

Lederkonferanse for første gang i Parat

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo