Les

IKT utenfor boksen

Torgeir Waterhouse, her fotografert under Parats lederkonferanse 2019. Foto: Trygve Bergsland
Norge skal være en digital ledestjerne, men hvordan leder vi digitale stjerner – det var et av spørsmålene Torgeir Waterhouse, Direktør for internett og digitale medier i IKT Norge trakk opp Parats lederkonferanse på Gardermoen fredag
Av Arve Sigmundstad 22.09.2019 8:46

Da regjeringen la frem statsbudsjettet for 2019, sendte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) ut en pressemelding hvor hun skrøt over en historisk satsing på IT og digitalisering.

– Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og er en avgjørende faktor for å øke produktiviteten i offentlig sektor og næringslivet. Regjeringen foreslår å bevilge over 1,7 milliarder kroner til nye IT- og digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2019, sto det i pressemeldingen fra Mæland.

Ny teknologi gir uante muligheter, men det byr også på utfordringer – ikke minst for ledere.

Waterhouse peker på at det ikke er nok å utvikle eller bygge nye verktøy, det må også etableres en forståelse for hva disse verktøyene kan gjøre – og hvordan vi kan ta ansvar for de verktøyene som utvikles.
– Samtidig må vi tørre å gjøre feil, sier han.

Lars Raymond Holm, prosjektleder innen IKT forvaltning i Luftfartstilsynet, sier det er spennende å bli utfordret på etablerte eller gamle tilnærmingsmåter.
– Ikke bare iforhold til IKT, men hvordan nye problemer krever nye løsninger. Som ledere må vi tørre å tenke utenfor boksen, sier han.

Les flere aktuelle saker fra NPL her.
Våre medlemsblader
Video

Diskuterte kunstig intelligens

Norges største kjøleskap

Mora di jobber her

Tillit til trygghet

Unn Kristin Olsen og Anneli Nyberg ønsker god jul!

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo