Les

Ikke mer krevende å få jobb i koronaåret for fagutdannede

Nyutdannede fagarbeidere i bygningsbransjen fikk jobb i koronaåret Foto: iStock
Det har ikke vært vanskeligere for nyutdannede med fagutdanning å komme inn på arbeidsmarkedet i 2020 enn i tidligere år.  Det gjelder ikke fagutdannede med restaurant og matfag og overnattings- og serveringsvirksomhet.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 26.05.2021 12:45 redigert 03.06.2021 13:50
Om lag 21.500 personer utgjør 2020-kullet med fagutdanning, og selv gjennom et tøft koronaår økte sysselsettingsandelen i fjor med 1,7 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Aller flest nyutdannede som var sysselsatt i november året de fullførte fagutdanningen, hadde yrkeskompetanse innenfor «bygg og anleggsteknikk», selv om dette også var gruppen som kom best ut andre år. I 2020 var ni av ti med denne kompetansen i arbeid i november samme år.

Koronapandemien så mange restauranter og serveringssteder stenge dørene i 2020.

Dette har ført til størst nedgang i antall sysselsatte fagutdannede som tok «restaurant og matfag» og «overnattings- og serveringsvirksomhet».
Kun 77,9 prosent med fagutdanning innen denne industrien var sysselsatt i 2020 mot 85 prosent i høsten 2016 og 2018.

Innreiserestriksjoner og mangel på utenlandsk arbeidskraft har også betydd at flere nyutdannede fra andre utdanningsprogram har fått arbeid.
Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten