Les

Ikke koronavaksine på apotek ennå

Onsdag ble det kjent at regjeringen vil åpne for at farmasøyter kan rekvirere koronavaksiner, slik at vaksinering også kan foregå på apotek. Denne rekvireringsretten vil imidlertid kun gjelde for farmasøyter i kommunehelsetjenesten i første omgang.
Av Vetle Daler Publisert dato 12.02.2021 11:55 redigert 12.02.2021 12:11
Det kommer fram i selve høringsnotatet fra Helse- og omsorgsdepartementet, som ble ble sendt ut torsdag. 

Forslaget gjelder både farmasøyter som er ansatt i apotek og i kommune. Dersom forslaget innføres, vil det imidlertid først bare gjelde som er ansatt i kommunene, ifølge Dagens medisin.

Farmasiforbundet i Parat har flere ganger tatt til orde for at apotekene bør tas i bruk for å avlaste kommunehelsetjenesten i vaksinasjonsarbeidet. Det samme har både Apotekforeningen og Norges farmaceutiske forening.

"For farmasøyter ansatt i kommunal virksomhet foreslås det at rekvireringsretten trer i kraft i forbindelse med fastsettelse av forskriftsendringen," heter det i høringnotatet.

"Basert på den aktuelle tilgangen til vaksiner de neste ukene, og hensyntatt de gjeldende prioriteringskriteriene, vurderer departementet det slik at det ikke er behov for eller hensiktsmessig å gi apotekfarmasøytene rekvireringsrett for vaksiner mot covid-19 på det nåværende tidspunkt."

For farmasøyter som arbeider i sykehusapotek og apotekfarmasøyter er forslaget at rekvireringsrett eventuelt skal tre i kraft senere, ut fra tilgang til vaksiner og de til enhver tid gjeldende prioriteringskriteriene for vaksinering mot covid-19.

"Høringsinstansene bes om å gi innspill knyttet til behovet for at apotekfarmasøytene gis slik rekvireringsrett, samt hvor lang tid kommunene og apotekene trenger for å klargjøre for slik bruk av apotekfarmasøytene i vaksinasjonsprogrammet", heter det i notatet.

Farmasiforbundet/Parat er en av aktørene som er invitert til å svare på høringen. Høringsfristen er 25. februar.

Les også: Åpner for koronavaksine på apotek

Våre medlemsblader
Video

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

Juleglede på Gardermoen

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo