Les

Ikke feriepenger av dagpenger

Det blir ikke feriepenger av dagpenger Foto: iStock
Ordningen med opptjening av feriepenger for dagpengemottakere blir ikke gjeninnført.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 27.10.2020 12:05 redigert 29.10.2020 15:31

Det er partiet Rødt som har foreslått at ordningen, som ble avviklet i 2015, skal gjeninnføres. De rødgrønne partiene partiet støttet Rødts forslag.
Fremskrittspartiet er enig med regjeringspartiene, og sikrer flertall for å opprettholde status quo.

Bjørnar Moxnes i Rødt understreker at dette vil ramme mange som nå står uten jobb.
– Det haster å sikre feriepengene til de arbeidsledige. Hvis ikke, vil flere hundre tusen mangle penger til mat og regninger neste sommer. De som har vært ledig lengst, vil miste inntil en hel månedslønn. Det er altså ikke snakk om å reise på ferie eller ikke, men å ha penger til faste utgifter, sier han i en epost til NTB.
– Regjeringa må ta hensyn til de mange hundre tusen familiene som rammes av et kraftig kutt i inntekt neste sommer. De må lytte til fagbevegelsen og snu i tide, legger han til.

Lite treffsikker ordning
Flertallet, bestående av Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet vil ikke gjeninnføre ordningen med feriepengeopptjening av dagpenger: De mener den ordningen en hadde frem til 2015 var lite treffsikker.

Ordningen ga arbeidssøkere som hadde mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av  kalenderåret et ferietillegg på 9,5 prosent av dagpengene som ble mottatt foregående kalenderår. Ferietillegget ble utbetalt i januar/februar året etter opptjening, og uavhengig av om stønadsmottakeren tok ferie eller ikke, og uavhengig av om dagpengeperioden var avsluttet på dette tidspunktet. 

I et brev til Arbeids- og sosialkomiteen skriver arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen at ferietillegget var lite målrettet og at det i stedet ble innført en rett for langtidsledige til å motta dagpenger i forbindelse med feriefravær. Dette innebærer at en dagpengemottaker som har mottatt dagpenger i 52 uker eller mer, er fritatt fra kravet om å være reell arbeidssøker i inntil fire uker når han eller hun tar ferie, slik at vedkommende kan motta dagpenger under ferieavviklingen. 

Både YS-leder, Erik Kollerud og LO-leder Hans-Petter Gabrielsen har uttalt at bortfall av ordningen med feriepenger av dagpenger bidrar til økte forskjeller, og skaper problemer for dem som står i ytterkanten av arbeidslivet.

 
Våre medlemsblader
Video

Vil samle NAV under statlig styring

Et korona-trygt og verdiskapende arbeidsliv

Harald Eia: Fagforeninger er avgjørende for velferd

NPL foreslår langtidsplaner i politiet

Jobbskaperne – NHOs årskonferanse 2021

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo