Les

IA-avtalen forlenges med to år

Foto: Simen Gald / Arbeids- og inkluderingsdepartementet
IA-avtalen skulle egentlig reforhandles høsten 2022, men partene har nå blitt enige om å forlenge avtalen ut 2024.
Av Hege Herø Publisert dato 02.11.2022 15:10
IA-avtalen fra 2019 (Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv) etablerte flere nye virkemidler, bl.a. syv bransjeprogrammer (hvorav YS er med i fem) og en bred satsing på arbeidsmiljø.

Det tok tid å få disse virkemidlene på plass, og koronapandemien har forstyrret både utvikling og drift av dem. Flere pågående evalueringer er heller ikke ferdigstilt.

Partene er derfor enige om å gi virkemidlene mer tid, slik at eventuelle endringer kan vurderes på et godt grunnlag. Det er også behov for å se på mulige forbedringer innenfor rammen av den gjeldende IA-avtalen.

En partssammensatt arbeidsgruppe skal foreslå mulige tiltak for å revitalisere og forsterke IA-samarbeidet på den enkelte virksomhet. Målet er at tiltakene skal være klare tidlig i 2023.
– Jeg er glad for at vi har kommet frem til en felles løsning for veien videre. Det er nødvendig å sette av tid til å samle erfaringer med de virkemidlene som var nye i 2019. Samtidig må vi styrke IA-arbeidet i alle de virksomhetene som ikke deltar i bransjeprogrammene. Vi ser derfor frem til prosessen med å utvikle nye tiltak som kan bidra til å revitalisere det lokale IA-samarbeidet, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud.

Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo