Les

Hvorfor er ikke flere innvandrere fagorganisert?

Organisasjonsgraden blant innvandrere er lavere enn for andre arbeidstakere. Mange innvandrere går dermed glipp av viktige muligheter, arenaer og goder, samtidig som det kan skape et problem for den norske arbeidslivsmodellen som en helhet.

 

Av Lise Harstad Publisert dato 11.08.2020 8:20 redigert 11.08.2020 10:59

Hvorfor er det slik? Er dette et bransjeproblem eller et integreringsproblem? Og hva kan myndighetene og fagforeningene selv gjøre for å øke organiseringsgraden blant innvandrere?

Parat og Tankesmien Agenda har gjennom det siste året gått i dybden på barrierene, og vil i denne paneldiskusjonen lansere prosjektrapporten.

Med oss i panelet har vi:

- Sylo Taraku, rapportforfatter og rådgiver i tankesmien Agenda
- Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
- Unn Kristin Olsen, leder i Parat
- Arvydas Dragonas, Parat-tillitsvalgt for Gate Gourmet

Velkommen til paneldebatt tirsdag klokken 13.00!

 
Våre medlemsblader
Video

Følg Statskonferansen 2023

Elisabeth Vik Aspaker: Totalberedskapskommisjonen

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo