Les

Hvordan få innvandrer­kvinner i arbeid?

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.
Hvordan flere innvandrerkvinner kan bli sysselsatt og dermed økonomisk selvstendige dette var tema på Likestillings- og diskrimineringsombudets årskonferanse torsdag.
Av Vetle Daler 22.11.2019 12:06
En økning av sysselsettingen av innvandrerkvinner er viktig både som et likestillings- og integreringsmål, og ikke minst som et verktøy for å bekjempe fattigdom, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Kvinnelige innvandrere har en klart svakere tilknytning til arbeidsmarkedet sammenlignet med både kvinner ellers og med mannlige innvandrere. Dessuten er det stor variasjon mellom innvandrergrupper når det kommer til yrkesdeltakelse. Det er for eksempel nesten ingen forskjell på menns og kvinners yrkesdeltakelse blant bosniske eller eritreiske innvandrere, mens det er store kjønnsforskjeller blant innvandrere fra Pakistan, Afghanistan og Somalia.

Vi som samfunn, forskerne, og miljøene har vært veldig opptatt av de samfunnsskapte barrierene som handler om språk og integrering. Jeg mener at nå må vi se også på familiestrukturene og hva det er vi kan gjøre med familiepolitikken, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Dagbladet.

Blant innvandrere som kommer i jobb, er det dessuten en utfordring at andelen fagorganiserte blant innvandrere er betydelig lavere enn i befolkningen for øvrig. Dette er noe Parat er opptatt av, og kommer til å bruke ressurser på i tiden som kommer.

Les også: Vil organisere flere innvandrere

Les også: Arbeidsgivere er positive til å ansette innvandrer­kvinner – få søker
Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo