Les

Hver tiende person i Norge er uføretrygdet

NAV regner med at det i løpet av 2020 vil bli 360 300 uføretrygdede her i landet. Foto: Gorm Gaare
Antallet uføretrygdede økte med 13 000 personer i 2019 til 352 200 personer. Dermed er 10,3 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder uføretrygdet.
Av NTB 14.02.2020 16:55
Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng sier prosentandelen av befolkningen som får uføretrygd, er nesten på nivå med toppårene 2003 til 2004, og mer enn én av ti personer i alderen 18–67 år får uføretrygd.

Vågeng sier at tre av fire nye som fikk uføretrygd i 2019, fikk arbeidsavklaringspenger før de fikk uføretrygd.

Det er færrest andel uføre i Oslo med 5,9 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år, og flest i Aust-Agder og Østfold med 14,8 prosent.
– Fylker med høy prosentandel eldre, har også høy prosentandel uføre. Yngre befolkning og et mer fleksibelt arbeidsmarked i hovedstadsregionen er med på å trekke prosentandelen som får uføretrygd ned. Lokale variasjoner i helse og utdanningsnivå har også innvirkning på hvor mange som får uføretrygd, sier Vågeng.

NAV har utarbeidet en prognose over den forventede utviklingen. De regner med at det i løpet av 2020 vil bli 360 300 uføretrygdede, som er en økning på 2,3 prosent, og at tallet i løpet av neste år vil nå 370 200 noe som er en økning på 2,7 prosent.
Våre medlemsblader
Video

Meklingsstart i staten

Streik i vaktbransjen

Parats lederkonferanse

Digital lederkonferanse hver fredag

Forhandlingsstart i staten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo