Les

Hvem fortjener Svenssonprisen?

France Castro. Foto: Svenssonstiftelsen
Svenssonstiftelsen inviterer tillitsvalgte og ansatte i norsk og internasjonal fagbevegelse til å nominere kandidater til Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter.
Av Vetle Daler 10.10.2019 14:51
Prisen er en internasjonal pris opprettet av LO-forbundet Industri Energi gjennom Svenssonstiftelsen. I 2019 gikk prisen til den filippinske lærereren France Castro for sin mangeårige kamp for fagorganisering og kamp for faglige rettigheter i Filippinene.

Prisen er på 500.000 kroner. Halvparten går direkte til prisvinner og et tilsvarende beløp settes av til et prosjekt i samarbeid med prisvinneren.  

Siden 2010 har Svenssonprisen gått til personer og organisasjoner som har gjort en særlig innsats for å fremme fagorganisering og faglige rettigheter i verden. Blant prisvinnerne finner vi lærere i Bahrain, gruvearbeidere i Mexico og Russland, og tekstilarbeidere fra Kambodsja. Sist gikk prisen til den filippinske fagforeningslederen France Castro. 

Fristen for å foreslå kandidater er 1.januar 2020. Kriteriene for vinneren er at det må være en person eller organisasjon som «i særlig grad har virket for å fremme faglige rettigheter og/eller styrke fagorganisering i verden.»

Alle ansatte og tillitsvalgte i norsk og internasjonal fagbevegelse har forslagsrett. Det samme gjelder tidligere prisvinnere og styremedlemmer i organisasjoner som har mottatt prisen.

Nominering - med begrunnelse - kan gjøres her (ekstern lenke) 

Mer om prisen her (ekstern lenke)

Oversikt over tidligere prisvinnere her (ekstern lenke)

Fakta: Svenssonstiftelsen
Svenssonstiftelsen skal arbeide for å fremme verdien av fagorganisering og respekt for faglige rettigheter, arbeide for å gjennomføre prosjekter som har som mål å øke fagorganisering, fellesskap og solidaritetsarbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Herunder skal stiftelsen arbeide for at naturressurser benyttes på en fornuftig, rettferdig og bærekraftig måte som kommer folket til gode ved at industri, velferd og fordeling skapes.

Stiftelsen skal i særlig grad arbeide for å utvikle aktiviteter i tilknytning til Svenssonprisen, informere om prisen, følge opp prisvinnerne og deres arbeid. Stiftelsen skal være fri og uavhengig i sitt arbeid.
 
Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo