Les

Hvem fortjener prisen årets tillitsvalgt i 2023?

Rune Berge ble kåret til Årets tillitsvalgt i 2021. Hvem fortjener prisen i 2023? Foto: Ned Alley
Kjenner du til en tillitsvalgt som har gjort en utmerket innsats, og som fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat 2023? Nå er det igjen på tide å nominere kandidater.  
Av Helene Husebø Publisert dato 12.01.2023 9:45 redigert 24.01.2023 9:25

Vinner av prisen vil bli kunngjort under Paratkonferansen som avholdes 2. mars 2023. På denne konferansen vil både prisen for 2022 og 2023 bli delt ut. Det er allerede bestemt hvem som er årets tillitsvalgt 2022.

Prisen deles vanligvis ut til en person, men kan unntaksvis tildeles flere. Prisen består av en kunstglassbolle, samt en reisegavesjekk på 10 000 kroner fra Gjensidige. 

Prisen, årets tillitsvalgt, henger høyt, og i arbeidet med å vurdere hvem som fortjener prisen skal det ifølge statuttene legges vekt på at kandidaten:

  • har vist fremragende forståelse og utøvelse av tillitsvalgtrollen 
  • er høyt respektert av medlemmer, arbeidsgiver og av andre organisasjoner 
  • har bidratt til god omtale av Parat 
  • har deltatt i, og ivaretatt medlemmenes interesser, i krevende situasjoner
  • har gjort en fremragende innsats for Parat lokalt, regionalt og sentralt gjennom mange år 

Det er arbeidsutvalget som vurderer innsendte kandidater og som fatter vedtak om hvem som får prisen. Begrunnede forslag på kandidater sendes Parat, ved Lill J. Fischer, lill.fischer@parat.com, senest 31. januar 2023. 

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup