Les

Hvem fortjener prisen "årets tillitsvalgt" i 2021?

Agathe Osland Hellesen ble årets tillitsvalgt i Parat 2020 Foto: Ned Alley
Kjenner du til en tillitsvalgt som har gjort en utmerket innsats, og som fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat 2021? Nå er det igjen på tide å nominere kandidater.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 16.09.2021 9:10 redigert 16.09.2021 12:34
Prisen deles ut under Parat-konferansen som blir arrangert på Gardermoen 16. november 2021.
Prisen deles vanligvis ut til en person, men kan unntaksvis tildeles flere. Prisen består av en kunstglassbolle, samt en reisegavesjekk på 10 000 kroner fra Gjensidige. 

I 2020 mottok Agathe Osland Hellesen, hovedtillitsvalgt i NAV, prisen.

Prisen, årets tillitsvalgt, henger høyt, og i arbeidet med å vurdere hvem som fortjener prisen skal det ifølge statuttene legges vekt på at kandidaten:
* har vist fremragende forståelse og utøvelse av tillitsvalgtrollen 
* er høyt respektert av medlemmer, arbeidsgiver og av andre organisasjoner 
* har bidratt til god omtale av Parat 
* har deltatt i, og ivaretatt medlemmenes interesser, i krevende situasjoner 
* har gjort en fremragende innsats for Parat lokalt, regionalt og sentralt gjennom mange år 

Det er arbeidsutvalget som vurderer innsendte kandidater og som fatter vedtak om hvem som får prisen. Begrunnede forslag på kandidater sendes Parat, ved Lill J. Fischer, lill.fischer@parat.com, senest 1.november 2021.
Våre medlemsblader
Video

Nå starter «storrengjøringen»

Flytrafikken øker på Gardermoen

Lærer å støtte kollegaer som sliter

Lederkonferansen 2021 - dag to

Lederkonferansen 2021

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten