Les

Hvem fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat?

Årets tillitsvalgt 2019, Solfrid Rong mottok prisen av daværende leder i Parat Vegard Einan og Ann Krisitn Mobakk fra Gjensidige
Det er igjen på tide å nominere kandidater til å motta prisen årets tillitsvalgt i Parat. Prisen deles ut under Parat-konferansen som blir arrangert på Gardermoen 26. februar 2020. Kjenner du til en tillitsvalgt som har gjort en utmerket innsats, kan du sende inn forslag.
Av Lill Jacqueline Fischer 21.01.2020 13:10

Prisen deles vanligvis ut til en person, men kan unntaksvis tildeles flere. Prisen skal gis til en tillitsvalgt som har gjort en spesiell innsats, eller som har utmerket seg på en annen måte. Prisen består av en kunstglassbolle, samt en reisegaveskjekk på 10 000 kroner fra Gjensidige.  

I 2019 mottok Solfrid Rong i Den norske kirke prisen.

Det er Arbeidsutvalget som vurderer innsendte kandidater og som fatter vedtak om hvem som får prisen. Begrunnede forslag på kandidater sendes Parat, ved Lill J. Fischer, lill.fischer@parat.com, innen 14. februar 2020.

Våre medlemsblader
Video

Diskuterte kunstig intelligens

Norges største kjøleskap

Mora di jobber her

Tillit til trygghet

Unn Kristin Olsen og Anneli Nyberg ønsker god jul!

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo