Hvem fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat?

Arvydas Dragonas årets tilllitsvalgt i 2018. Prisen ble overrakt av daværende leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud og Per Kristian Larsen fra Gjensidige
Det er igjen på tide å nominere kandidater til å motta prisen årets tillitsvalgt i Parat. Prisen deles ut under Parat-konferansen som blir arrangert på Gardermoen 28. februar 2019. Kjenner du til en tillitsvalgt som har gjort en utmerket innsats, kan du sende inn forslag.
Av Lill Jacqueline Fischer 07.01.2019 11:03
Prisen deles vanligvis ut til en person, men kan unntaksvis tildeles flere. Prisen skal gis til en tillitsvalgt som har gjort en spesiell innsats, eller som har utmerket seg på en annen måte. Prisen består av en kunstglassbolle, samt en reisegaveskjekk på 10 000 kroner fra Gjensidige.  

I 2018 mottok Arvydas Dragonas, tillitsvalgt ved Gate Gourmet prisen.  

Det er Arbeidsutvalget som vurderer innsendte kandidater og som fatter vedtak om hvem som får prisen. Begrunnede forslag på kandidater sendes Parat, ved Lill J. Fischer, lill.fischer@parat.com, innen 4. februar 2018.
Aktuelle medlemsblader
Video

Nyheter fra Parat24 i uke 12

Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO

Lønnsoppgjøret på seks minutter

Nyheter fra Parat24 i uke 10

BI: Kvinners deltakelse i arbeidslivet

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Besøksadresse

Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com