Les

Hva vil politikerne med Forsvaret?

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen og sentrale politikere fra Stortinget deltar når Forsvarets fremtid debatteres direkte fra Akershus festning.
Av Vetle Daler Publisert dato 03.02.2022 15:00 redigert 04.02.2022 11:40
Dagens langtidsplan synliggjør en ambisjon om å bygge opp Forsvaret. Det ligger også klare ambisjoner i den nye regjeringsplattformen om økt satsning på et troverdig forsvar. Samtidig blir den sikkerhetspolitiske situasjonene stadig verre, noe som har vært tydelig kommunisert fra offisielt hold siden 2014.

Ut fra vedtakene i langtidsplanen er det langt frem til en kraftig satsing på Forsvaret. Et konstant og usunt press på drift, bemanning og effektivisering hindrer det Forsvaret jobber for å få til. De fagmilitære anbefalingene har vært tydelige; bl.a. behov for kortere reaksjonstid, høyere beredskap – «få det vi har til å virke». Men også anbefalinger om større seighet og økt volum, særlig i sjø- og landdomenet.

Er det vilje allerede i kommende budsjett til å forsere oppbygging av antall ansatte og øke driftsrammen? Har vi tid til å vente på neste langtidsplan i 2024-25?

Dette er noen av de spørsmålene som ny forsvarskommisjon har med seg når de nå har startet sitt arbeid, og som sentrale politikere i denne debatten utfordres til å svare på.

Innleder er leder av Forsvarskommisjonen, Knut Storberget.
Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo