Les

Hva skjer med lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret i 2019?

Vi har fortløpende informert din HTV om utviklingen i lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret, men vi kan informere om at vi fortsatt ikke er ferdig sentralt. Når det gjelder Forsvarsbygg, FMA, FFI og NSM så er ikke de avhengig av forhandlingene i Forsvaret, så der gjennomføres forhandlingene som normalt.
Av Lise Harstad 17.10.2019 11:54
Hvorfor tar det ekstra lang tid med lokale lønnsforhandlinger i år?

I vedlegg 5 til hovedtariffavtalen i staten har taket for variable tillegg blitt fjernet med virkning fra 2020. Det er derfor viktig for oss å få avklart hvilke tillegg som vil være pensjongivende. Denne prosessen har tatt lang tid og medført at vi ikke har kommet videre med delegering av lokale lønnsforhandlinger.

Det som er klart er at det er avsatt 1,24 % pr 1. juli 2019 til lokale lønnsforhandlinger, og at din årslønn gikk opp pr. 1. mai 2019.

Neste møte angående lokale lønnsforhandlinger gjennomføres den 24 oktober. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter det.

Vi kan også informere om at Statens pensjonskasse har laget en pensjonskalkulator også for de som er født etter 1963. Gå gjerne inn på den for å beregne din pensjon. For de som er født før 1963 har pensjonskalkulatoren vært på plass lenge.

Pensjonskalkulator for de født etter 1963
Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo