Les

Hundretusener kan bli pensjonstapere

Administrerende direktør i Nordea Liv, Randi Marjamaa, sier arbeidstakere må begynne å stille krav til egen pensjon. Foto: Nordea Liv.
Nesten halvparten av kundene i Nordea Liv opplever at arbeidsgiveren bare setter av et minimumsbeløp til pensjonen deres. Lavlønnsyrker er overrepresentert. Minstesatsen arbeidsgiveren må sette av til pensjonssparing, er 2 prosent. 
Av Trygve Bergsland/NTB 03.01.2020 9:34
For 43 prosent av Nordea Livs kunder er det 2 prosent som settes av. Å få en høyere prosentsats fra arbeidsgiver kan bety store beløp i forskjell den dagen man blir pensjonist.
– Arbeidstakere må begynne å stille krav til egen pensjon. Det blir ikke mye å leve av med disse satsene, sier administrerende direktør Randi Marjamaa i Nordea Liv.

Stor forskjell
Om bedriften din setter av en innskuddssats på 2 eller 5 prosent, kan utgjøre hundretusener i total pensjonsutbetaling, ifølge beregninger fra Nordea Liv.

Alt annet likt vil en person med omtrent 450 000 i lønn, 40 års opptjening, 80 prosent aksjeandel i sin pensjonssparing og en 2 prosents sats kunne tape totalt 800 000 kroner, sammenlignet med en person som har 5 prosents sats.
– Avsetningen som bedriften gjør for deg på pensjon, vil ha store konsekvenser for hva du går av med, sier Marjamaa til NTB.

Som kjent er nå hele privat sektor mer eller mindre over på innskuddspensjon, mens offentlig ansatte har egne ordninger.

Lavtlønte mest utsatt
Marjamaa mener det er ekstra bekymringsfullt at personer ansatt i lavlønnsyrker er overrepresentert blant personer med lav pensjonssparing.

Snittlønnen til dem som har 2 prosent, ligger på 416 000 kroner. Det er innenfor bransjer som overnatting og service bedriftene setter av minst til pensjon for sine ansatte.

I bransjer som kraft, finans og forsikring settes det derimot av rundt 6 prosent. I industrien ligger satsen på 4–5 prosent, mens det innen bygg og anlegg spares rundt 4 prosent.

– Gjensidig vilje
I en tid med skarp konkurranse om de beste arbeidstakerne kan en god pensjonsordning være et konkurransefortrinn, tror Marjamaa.
– Når jeg møter bedrifter og ansatte, er det en vilje på begge sider til å ta med dette som en del av lønnsdiskusjonen. For en bedrift kan dette være en god mulighet til å belønne ansatte, sier hun.

For ansatte kan forbedret pensjonssparing være med på å veie opp for lavere lønnsvekst.
– Det er viktig at man som ansatt er klar over dette og bruker det som et forhandlingskort overfor bedriften, sier hun.

Nordea Liv har også sett en tendens til at mange bedrifter oppjusterer pensjonssparingen på vegne av sine ansatte. 2000 bedrifter i Nordea Livs bestand endret sparesatsen sin i fjor.
 
Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo