Les

Humlegård går av som politidirektør

Foto: Kåre M. Hansen / POD
Odd Reidar Humlegård slutter som politidirektør når åremålet utløper i november, opplyser han selv til NRK. – Tunge tak og lange dager for en leder som har vært elsket og hatet i etaten, sier lederen for Norges Politilederlag i Parat
Av Arve Sigmundstad 18.09.2018 14:19

Politidirektør Odd Reidar Humlegård (57) går av når åremålet utløper i november. Han ønsker ikke en ny åremålsperiode.
– Jeg velger rett og slett å ikke søke et nytt åremål. Politiet har gjennomført betydelige endringer de siste seks årene. Nå er vi på vei over i en annen fase, og det kan kreve nytt lederskap med andre tanker, og nytt blod på toppen, sier Humlegård (57).

Humlegård har vært politidirektør siden 2012. Han har tidligere vært sjef for Kripos.
– De siste seks årene har politiet styrket beredskapen betraktelig, og gjennomført et omfattende arbeid med ny organisering. Men vi er ikke i mål, og mange er utålmodige etter å se bedre resultater. De endringene vi er i gang med må få tid til å virke, og vi skal fylle på med mer ressurser og flere folk i tiden som kommer, sier Humlegård.

Han mener det nå er et naturlig tidspunkt for et lederskifte, og at en ny politidirektør får ansvaret for å utvikle politiet videre.

Overrasket over avgangen
Geir Krogh, leder for Norges Politilederlag i Parat sier han er overrasket over at Humlegård ikke ønsker en ny åremålsperiode.
Det er overraskende at Odd Reidar ikke søker en ny periode som politidirektør. Samtidig har jeg full forståelse for at han ønsker å slippe andre til. For oss som har blitt godt kjent med han vet at det har vært tunge tak og lange dager, sier Krogh til Parat24.

Krogh sier Humlegård har satt tydelige spor etter seg som politidirektør.
– Odd Reidar overtok direktørstolen etter en svært kritisk rapport fra Gjørv kommisjonen og har etter det gått i front for de største endringene som politiet noen gang har vært utsatt for, sier han.

Elsket og hatet i etaten
Krogh sier en god toppleder ikke skal måles på popularitet, men på hva han eller hun faktisk har fått til.

Han er nok både elsket og hatet av medlemmene, men uansett har han gått foran og vist vei. Nærpolitireformen vil for meg alltid være synonymt med Odd Reidars lederskap. Selv om ikke alt virker enda, er vi på god vei til å få et politi, som levere bedre og mer enhetlige tjenester og som i større grad kommer når folk trenger det, sier Krogh til Parat24.

Fagforeningslederen sier det å være politidirektør er en balansekunst – mellom politisk ledelse og ulike krav og forventinger i en etat med stor offentlig interesse.
Dette har Odd Reidar klart på en forbilledlig måte, noe han bl.a. viste under den siste høringen i kontroll og konstitusjonskomiteen på Stortinget, sier Krogh.

Krogh sier han vil gjerne takke Humlegård for innsatsen som politidirektør og for det gode samarbeide vi har hatt.
Det har ikke vært vanskelig å få gehør for politilederes lønn- og arbeidsvilkår i de møtene vi har hatt. Ikke minst har vi hatt mange samtaler om behovet for økt kompetanseutvikling for politiledere, sier han.

Lydhør, inkluderende men også savnet i interne møter
Unn Kristin Olsen, leder for Parat politiet sier de har hatt ett godt samarbeid med Humlegård.
– Han har vært lydhør og inkluderende på mange områder, særlig gjelder dette i arbeidet med Nærpolitireformen. Dog har vi savnet hans tilstedeværelse i de interne Hovedavtalemøtene, sier hun. 

Olsen sier Humlegård har vært politidirektør i en krevende tid.
– Ikke bare har politiet vært gjennom den største omorganiseringen i moderne tid, men i tillegg har det vært et hyppig skifte av justisministre. Det har også vært mye politisk styring av reformarbeidet, både av Regjering og Storting, som ikke har vært i tråd med politiets egne ønsker, sier hun.  

Lederen for Parat politiet sier Humlegård ikke har hatt en enkel jobb, hun har stor forståelse for at 6 år er tilstrekkelig i denne type stilling.
– Parat politiet takker Humlegård for godt samarbeid og ønsker han lykke til i det videre, sier Olsen.


J
ustisminister Tor Mikkel Wara sier Humlegård har bidratt til at tilliten til norsk politi er svært høy i befolkningen.
– Odd Reidar Humlegård har meddelt meg at han ikke søker nytt åremål Humlegård har ledet etaten i seks år i et meget krevende reformarbeid, og jeg har respekt for at han ikke ønsker å søke på nye seks år. Hans lederskap har vært svært viktig i arbeidet med nærpolitireformen, sier justisminister Tor Mikkel Wara (Frp)

Wara opplyser at stillingen som politidirektør bli utlyst når ny departementsråd i Justisdepartementet er på plass i oktober.

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo