Les

Høytidsstemt under åpningen av Stortinget

Hans Majestet Kong Harald V leser trontalen under åpningen av det 164 Storting. Foto: Stortinget
Det går godt i norsk økonomi, sysselsettingen går opp og ledigheten går ned, kunne Hans Majestet Kongen og regjeringen rapportere under den høytidelige åpningen av Stortinget onsdag.
Av Arve Sigmundstad 03.10.2019 16:34

Etter bestemmelsens i grunnloven skal Kongen gi melding til stortinget om Norges tilstand og styring – det er dette vi omtaler som trontalen. Trontalen holdes hver høst ved Stortingets høytidelige åpning.

Trontalen utarbeides av regjeringen, men leses av Hans Majestet Kongen. Etter selve trontalen, leser den statsråden med kortest ansiennitet Kongens melding til Stortinget om rikets tilstand og styring.

Les også: Hans Majestet Kongens tale til det 164. Storting ved dets åpning
Les også: Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding

Kong Harald redegjorde for regjeringsplattformen som ble utarbeidet på Granavolden i vinter. Her beskrives blant annet regjeringens målsetting om å skape et bærekraftig velferdssamfunn.
– Skal vi lykkes, må flere komme i arbeid. Det skal bo og arbeide folk i hele landet. Da trenger vi flere arbeidsplasser og mer næringsvennlig politikk, sier han.

Regjeringen er opptatt av at flere må kvalifiseres til de nye jobbene, og flere innvandrere må inkluderes i arbeidsmarkedet gjennom bedre integrering.
– Vi må også inkludere flere som står utenfor arbeidslivet av andre årsaker, sier Kongen på vegne av regjeringen.

Regjeringen annonserer at de vil styrke arbeidet med kompetansereformen «Lære hele livet» og følge opp integreringsløftet og inkluderingsdugnaden.

Regjeringen vil beholde et samfunn med små forskjeller og tillit mellom folk. Fattigdom og utenforskap skal bekjempes.
– Regjeringens viktigste strategi er å få flere i arbeid. Arbeid forebygger fattigdom og utjevner sosiale forskjeller, sier Kongen på vegne av regjeringen.

Regjeringen vil forsterke innsatsen mot kriminalitet i arbeidslivet.

Gjennom Trontalen viser også regjeringen en bekymring for klimakrisen, og annonserer igjen at Norge skal ta sin del av ansvaret for å løse klimautfordringene.

Kongen sier trygghet er et viktig mål i regjeringens politiske plattform. Det skaper frihet og rom for utfoldelse.
– Regjeringen vil styrke beredskapen. Arbeidet med å etablere en ny redningsbase i Troms skal starte opp. Politiet i Nord-Norge skal få sivil helikopterberedskap. Og det skal etableres HF-dekning i nordområdene for nødkommunikasjon, sier Kongen på vegne av regjeringen.

Regjeringen vil prioritere å gjennomføre politireformen. Målet om to politifolk per 1 000 innbyggere skal nås i 2020. På denne måten vil regjeringen jobbe for en tryggere hverdag og et mer effektivt politi ved å ta i bruk ny teknologi og tilpasse innsatsen til et nytt kriminalitetsbilde.

 Fra opposisjonens side omtales trontalen som rituell, og preget av lave ambisjoner. SV-leder Audun Lysbakken sier regjeringen framstår som handlingslammet og tom for ideer.

Fakta om trontalen
* Trontalen leses av kongen ved Stortingets høytidelige åpning. Dette er nedfelt i Grunnloven.
* Trontalen er skrevet av regjeringen. Den inneholder hovedlinjene i regjeringens arbeidsprogram og politikk for det kommende året.
* Representantene står oppreist mens trontalen leses opp.
* Beretningen om rikets tilstand leses opp av regjeringens yngste statsråd og danner sammen med trontalen grunnlaget for en alminnelig politisk debatt, trontaledebatten.

 

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo