Les

Høyre: ABE-reformen kommet for å bli

Guro Angell Gimse. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Parat24 har i en rekke artikler vist hvordan regjeringens ABE-reform fører til kutt i tjenesteproduksjonen, redusert aktivitet og nå også en mulig styrt nedbemanning i domstolene. – ABE-reformen er kommet for å bli, sier Guro Angell Gimse (H).

Av Arve Sigmundstad 02.10.2018 14:49

Direktøren i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke, har uttalt at budsjettsituasjonen i domstolene nå er så alvorlig at det truer både rettsikkerheten og domstolenes uavhengighet. Han gir regjeringens ABE-reform mye av skylden.

Les også: Krise i domstolene – styrt nedbemanning

Høyre: Kutt er kompensert
Stortingsrepresentant og medlem av justiskomiteen, Guro Angell Gimse (H) sier hun har forståelse
for at domstoladministrasjonen opplever ABE-reformen som krevende, men sier samtidig at budsjettet for 2018 allerede har kompensert for kuttene.
– ABE-reformen innebærer ikke et kutt. Det er en omdisponering av penger fra byråkrati og administrasjon til andre viktige områder vi trenger å bruke penger på, sier hun til Parat24.

Gimse peker videre på at noe av midlene sendes tilbake til den sektoren hvor det opprinnelig ble kuttet, men da som øremerkede midler.
– Eksempelvis sendte vi tilbake penger til domstolene etter ABE-kutt som skulle gå til å øke antall ansatte og innkjøp av nytt utstyr til digitale domstoler. Sånn sett opplevde ikke domstolene et kutt, siden pengene kom tilbake, sier hun.  

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, deler ikke Gimses vurderinger.
– Den såkalte «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen» er ingen reform. Det er et flatt rammekutt over nesten alle sektorer uten politisk prioritering. Kuttene bidrar i liten grad til effektivisering, sier hun til Parat24.

Les også: Politiet og domstolene sultefores

SV: Svært bekymra
SVs finanspolitiske talsperson, Kari Elisabeth Kaski, sier hun er svært bekymret for situasjonen som nå avdekkes.
– Vi er svært bekymra og kritisk til situasjonen i domstolene. Dette har vi også tatt opp i Stortinget og utfordret regjeringen på gjentatte ganger i vår, uten å få tilfredsstillende svar. I lang tid nå har domstolene advart mot konsekvensene av de årlige budsjettkuttene, og det er på tide å begynne å lytte til disse advarslene, sier Kaski til Parat24.

Kaski sier det ikke er overraskende at det nå går mot en styrt nedbemanning i domstolene.
– Dette har vi sett i mange av områdene som rammes av regjeringens såkalte ABE-kutt. Når det kuttes og kuttes i det offentlige går det til slutt ut over antall ansatte og tilbudet til folk. Det er svært alvorlig, sier hun.

SP: Situasjonen er bekymringsfull
SPs finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, sier han ikke er motstander av effektivisering.
Vi er ikke motstandere av effektivisering av offentlig sektor, men kuttene må rettes mot unødvendig byråkrati og ikke ramme tjenestetilbudet til folk slik mange av regjeringens ABE-kutt har gjort, sier Gjelsvik.

Han sier SP gjennom sine budsjettforslag har ønsket en annen retning for politi og domstoler.
Når det gjelder både politi og domstoler har vi gjennom våre budsjettforslag hatt helt andre bevilgninger og innretninger på bevilgningene, enn de budsjettene som regjeringen og stortingsflertallet har vedtatt. Situasjonen nå er bekymringsfull, og dette er noe vi vil følge opp videre utover høsten, sier Gjelsvik.

AP: Alvorlig, men ikke overraskende
Maria Aasen-Svensrud, som representerer Arbeiderpartiet i justiskomiteen på Stortinget sier situasjonen er alvorlig, men ikke overraskende.
Domstoladministrasjonen har lenge varslet dette dersom det ikke blir tatt grep. At saker blir liggende er urovekkende og ikke minst svekker det rettsikkerheten til folk. Både når det gjelder de sivile sakene og i de sakene der folk er utsatt for alvorlige kriminelle handlinger, sier hun.

Aasen-Svensrud sier situasjonen nå er uholdbar.
Regjeringen skryter av at de har kuttet fengselskøene, men har skapt nye og lenger køer i domstolene, noe som fører til straffereduksjon. Vi ser også samme tendens i politiet der vi har eksempler på at det blir henlagt saker med kjent gjerningsmann. Med tanke på offerperspektivet er dette hårreisende, sier hun.

Finansdepartementet: Ingen evaluering
Parat24 har tidligere bedt Finansdepartementet om innsyn i evalueringsprosessene for ABE-reformen.
– Det pågår ingen formell evaluering av ABE-reformen, og det foreligger heller ingen planer om dette, men på lik linje med mange andre reformer er den en fast del av den årlige budsjettprosessen i regjeringen, sa Therese Riiser Wålen, kommunikasjonssjef i Finansdepartementet til Parat24 i august.

Les også: Finansdepartementet – ingen evaluering av ABE-reformen

Kari Elisabeth Kaski (SV) sier de har fremmet forslag i Stortinget om en evaluering av ABE-reformen.
– Dessverre stemte Sp og regjeringspartiene i mot en slik evaluering. Det er svært oppsiktsvekkende at partiene som stemte i mot ikke vil vite konsekvensene av disse budsjettkuttene. Vi får nå inn mange historier fra alt fra sykehus til forskningsfeltet til domstolene om alvorlige konsekvensene av kuttene, så dette vil vi fortsette å følge opp, sier hun.

KrF hadde ikke anledning til å kommentere denne saken overfor Parat24.  

Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo