Les

Høyest lønn for lastebil- og trailerlærlinger

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har for første gang publisert lønnsstatistikk også for lærlinger. Statistikken viser at per september 2018 hadde lærlingene med yrket som lastebil- og trailersjåfør høyest månedslønn, men lærlingene med yrket som frisør hadde lavest. 
Av SSB 07.01.2020 15:40

Læringer med yrket som lastebil- og trailersjåfør hadde en median månedslønn på 28 420 kroner per september 2018, og ut ifra dette hadde de den høyeste månedslønnen blant lærlingene. Lærlingene i yrkene pleiemedarbeidere og havbruksarbeidere ligger på de neste plassene.

Lavest medianlønn hadde lærlingene med yrket som frisør. For disse var medianlønnen 12 530 kroner. 

Hvis man i stedet ser på medianlønnen til lærlingene som andel av medianlønnen til lønnstakere som ikke er lærlinger kommer imidlertid ikke frisørene nederst, men driftsteknikere innen IKT. Her utgjør medianlønnen til lærlingene kun 29 prosent av medianlønnen til ikke-lærlingene. For frisørene er denne andelen 41 prosent. Det betyr at frisørlærlingene ikke får lavest lønn når man tar hensyn til lønnsnivået i yrket. Før alle lærlinger er andelen 44 prosent. 

Median månedslønn for alle lærlinger var 18 520 kroner. 

I SSBs lønnsstatistikk finner man klart flest lærlinger med yrket elektriker, med over 5000 arbeidsforhold. De to yrkene helsefagarbeider og tømrere/snekkere følger så med henholdsvis 3674 og 3407 arbeidsforhold. I alt er det over 44 000 lærlinger. 

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo