Les

Høye strømpriser trekker opp konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen (KPI) steg med 5,3 prosent fra desember 2020 til desember 2021. De høye strømprisene er fortsatt hovedsakelig årsaken til oppgangen.
Av NTB og Vetle Daler Publisert dato 10.01.2022 11:00 redigert 13.01.2022 15:44
Andre viktige bidragsytere til tolvmånedersveksten var prisoppgang på drivstoff, samt passasjertransport med fly. Økningen i KPI ble dempet av prisnedgang på mat og alkoholfrie drikkevarer i samme periode.

Årsveksten i konsumprisindeksen endte på 3,5 prosent i 2021, mens oppgangen fra november til desember var på 0,7 prosent.
– Den overraskende høye prisveksten vil selvsagt påvirke folks privatøkonomi og lønnsoppgjøret for 2022, sier Thomas Lilloe i Parats forhandlingsavdeling.

Han understreker at den høye prisveksten skyldes eksepsjonelle forhold, sannsynligvis av forbigående karakter.
– Det er derfor viktig i lønnssammenheng å se både på prisveksten med og uten energipriser og avgifter. KPI, som er den totale prisveksten, er dramatisk høy, noe som i stor grad skyldes energipriser. Kjerneinflasjonen er derimot kun en prisvekst på 1,7 prosent. I 2020 var denne på hele 3 prosent, noe som i lønnssammenheng egentlig er mer dramatisk enn en prisvekst på 5 prosent i KPI, forklarer han. 

Lilloe sier lønnsveksten i 2022 likevel trolig vil bli høyere enn vi har vært vant til i de senere år.
– Parats medlemmer merker den høye prisveksten på lommeboken, og vil naturlig nok ha dette kompensert. Det skal vi hjelpe dem med så langt det lar seg gjøre, sier Thomas Lilloe.

Les også: Prisveksten vil merkes på lommeboken

Les også: YS advarer mot tidenes streikevår

Vi bruker konsumprisindeksen (KPI) til å måle inflasjon, altså generell prisstigning.

Noen priser som inngår i KPI har en tendens til å variere mye fra en periode til en annen. Dette gjelder blant annet energipriser, som kan stige mye i en periode for så å falle i neste. Slike prisendringer kan skape støy i bildet av den underliggende trenden i prisutviklingen.

Som en hjelp til å se gjennom forbigående svingninger i inflasjonen bruker Norges Bank ulike indikatorer for underliggende inflasjon. Den viktigste indikatoren er KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE), såkalt kjerneinflasjon.

(Kilde: Norges bank)

 

 


Våre medlemsblader
Video

Hvor går norsk politi?

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo