Les

Hovedstyret med blikk på framtidas arbeidshverdag

Parats hovedstyre var torsdag samlet og diskuterte blant annet neste års flaggsak. Foto: Trygve Bergsland, Parat.
Torsdag møttes hovedstyret i Parat. På agendaen sto blant annet neste års flaggsak, som er "den framtidige arbeidsdagen". For hvordan vil egentlig arbeidsdagen se ut fremover?
Av Marianne Baksjøberg Publisert dato 17.11.2023 9:50 redigert 17.11.2023 10:23

Parats hovedstyre utpeker hvert år en flaggsak som er aktuell. Den skal gjøres godt kjent hos medlemmer og tillitsvalgte – og skal bidra til positiv oppmerksomhet for Parat. I 2024 er det «den framtidige arbeidsdagen» som står i sentrum.

Flaggsaken skal gi mer kunnskap

Torsdag var hovedstyret samlet og viet blant annet tid til å snakke om nettopp morgendagens arbeidsliv. Målet med flaggsaken er blant annet å bidra til mer kunnskap og forskning om fagforeningens, det organiserte arbeidslivets og den tillitsvalgtes rolle når det gjelder å forme den fremtidige arbeidsdagen.

– Parat skal gjennom flaggsaken bidra til mer kunnskap og forskning om fagforeningens, det organiserte arbeidslivets og den tillitsvalgtes rolle når det gjelder å forme den fremtidige arbeidsdagen. Vi diskuterte derfor blant annet samarbeid med ulike utdannings- og forskningsmiljøer, sier Parat-leder Unn Kristin Olsen.

Et arbeidsliv i endring

Arbeidshverdagen i dag er ulik hvordan den var for 20 år siden. Og fremover vil den sannsynligvis fortsette å endre seg, også arbeidshverdagen formes av tiden vi lever i. Pandemien endret måten vi jobber på. Nå er det høy inflasjon og rentevekst, usikre sikkerhetspolitiske tider og vi står midt i en grønn omstilling vi ikke helt vet hvordan vil påvirke arbeidslivet slik vi kjenner det i dag.

Derfor ønsker Hovedstyret å fokusere på den fremtidige arbeidsdagen i året som kommer.
– Neste års flaggsak er viktig, og vi vil ta med oss lærdommen fra tidligere flaggsaker og se nærmere på hvordan vi best påvirker til et trygt og forutsigbart arbeidsliv, sier Olsen.

Hovedstyret ønsker at Parat skal se nærmere på blant annet hvordan tillitsvalgte kan gi Norge et fortrinn når framtidas arbeidsliv skal formes, hjemmekontor og arbeidstider, kunstig intelligens og norsk ledelsesmodell og partssamarbeidet.

Medlemsvekst og budsjettbehandling

Hovedstyret var også innom budsjett, organisasjonsstruktur, Parats synlighet og medlemsmasse i statlig sektor og medlemsutviklingen.
–  Hovedstyret hadde førstegangsbehandling av totalbudsjettet for 2024. Det var gode diskusjoner hvor vi tok høyde for neste års landsmøte i Tromsø. Vi hadde også en sak til behandling om oppfølging av organisasjonstrukturutvalgets rapport, hvor arbeidsutvalget (AU) la frem hvilke saker vi i første omgang ønsker å jobbe med. Medlemsutvikling er en fast post på hovedstyrets saksliste og som vi i styret følger nøye med på. Vi kunne konstatere at Parat forsetter å vokse, sier Parat-lederen.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup