Les

Hovedavtalen i staten forlenges

Pål N. Arnesen, leder YS Stat, møter de andre partene for forhandlinger om hovedavtalen i staten. Foto: Liv Hilde Hansen
YS Stat, LO Stat, Unio og Akademikerne stat har blitt enige med Kommunal- og moderniseringsdepartementet om å forlenge hovedavtalen.
Av Vetle Daler 08.11.2019 13:20
Partene er enige om at hovedavtalen videreføres (prolongeres) uten endringer frem til 31. desember neste år. Det betyr at det blir nye forhandlinger om hovedavtalen høsten 2020. 

Før forhandlingene startet tidligere denne uka, sa leder for YS Stat, Pål N Arnesen, som forhandler på vegne av Parat og andre YS-forbund, til Parat24 at mye av det forbundene i YS er opptatt av godt kan ivaretas og løses gjennom den hovedavtalen som allerede foreligger.
– Det er nok likevel slik at partene både må drøfte og forplikte seg på å følge dette opp, ikke minst for å sikre at vi får en enhetlig praktisering og forståelse av hovedavtalens bestemmelser på alle nivåer i staten, sier han.

Les også: Forhandlingsstart for hovedavtalen i staten
Våre medlemsblader
Video

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

Er vår sikkerhet ivaretatt?

Tenor Thomas Ruud om solidaritets­konserten

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo