Les

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Jon F. Claudi, forhandlingsdirektør i NHO og Anneli Nyberg, nestleder i Parat. Foto: Vetle Daler
Tirsdag møtes YS og NHO for å reforhandle hovedavtalen. – Hovedavtalen er grunnloven for arbeidstakere, sier Parats nestleder Anneli Nyberg.
Av Vetle Daler Publisert dato 23.11.2021 13:15 redigert 23.11.2021 14:24
Hovedavtalen inneholder grunnleggende spilleregler i arbeidslivet, bestemmelser om medbestemmelse og samhandling mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte, rettigheter og plikter. Hovedavtale er altså den overordnede avtalen, som danner grunnlaget for tariffavtalene i de ulike virksomhetene.

– Hovedavtalen fastslår at et velorganisert arbeidsliv er en styrke for arbeidstakernes og arbeidsgivernes organisasjoner og for samfunnet som helhet, og at YS og NHO må ha bred oppslutning dersom de skal fylle sine roller, sier Nyberg.

Netleder i Parat Anneli Nyberg representerer Parat i YS' forhandlingsdelegasjon sammen med Parat Media-leder Liz Ovesen, spesialrådgiver Kjell Morten Aune og forhandlingssjef Turid Svendsen.
– Hovedavtalen er de små skrittenes avtale, det er ingen store omveltende endringer. Men vi ønsker å trygge det organiserte arbeidslivet, og det må vi gjøre i hovedavtalen. Så vi har krav om å sikre et godt samarbeid og god informasjon mellom
partene i arbeidslivet, sier Nyberg til Parat24.
 
Forhandlingene om revisjon av hovedavtalen for bedrifter i Virke-området gjennomføres 30. november og 1. desember. 

Se intervju med Anneli Nyberg her:

Våre medlemsblader
Video

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

Nyvalgt lederduo i Parat

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten