Les

Hotellansatte vant tips-saken i Høyesterett

Parats medlemmer blant hotellansatte vant tips-saken i Høyesterett. Advokat i Parat, Sigurd Øyvind Kambestad, sier de i 2022 vant saken i lagmannsretten, en sak Høyesterett nå har satt endelig punktum for, og med full seier for ansatte i hotell og restaurant.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 21.04.2023 11:30
Kambestad sier saken gjelder retten til å beholde all tips, uten at arbeidsgiver skal kunne trekke arbeidsgiveravgift og administrasjonskostnader.

Parat har representerer sine medlemmer på Oslo Plaza Hotel, det samme har LO/Fellesforbundet gjort for sine medlemmer på Hotel Bristol.

Viktig seier for alle hotell- og restaurantansatte i Norge

Advokat i Parat, Sigurd Øyvind Kambestad, sier Høyesterett nå har fastslått at arbeidsgiver ikke har rett til å trekke ansatte i tips for å dekke papirarbeidet som kreves for å rapportere dette inn som skattepliktig inntekt og å bruke tipsen til å betale arbeidsgiveravgift.
– Høyesterett har kommet frem til at hotellene ikke har rett til å foreta trekk i tips tilknyttet arbeidsgiveravgift og administrative kostnader. Ifølge denne dommen kan ikke hotellene beholde disse pengene i kraft av den såkalte styringsretten. Avgjørelsen har stor betydning for alle ansatte i hotell- og restaurantbransjen, sier Kambestad.

Parat-advokaten er glad for at Høyesterett kom frem til en riktig avgjørelse i denne saken.
– Høyesterett har lagt til grunn at tips er noe gjestene gir til de ansatte som en ekstra belønning og som skal gå utenom den vanlige lønnen. Dette er et viktig prinsipp, der hotell- og restaurantarbeidere nå endelig har vunnet frem, sier Kambestad.

Parat-leder, Unn Kristin Olsen, sier hun hele tiden har vært forundret over at arbeidsgiverne ikke har forstått at tips-penger skal tilhøre arbeidstakerne.
– Tips er noe kundene gir til ansatte på hoteller og restauranter som en påskjønnelse for godt utført arbeid. Selvfølgelig skal all inntekt beskattes, nå har endelig Høyesterett bekreftet at arbeidsgiver ikke kan stikke av med store deler av disse pengene, sier Olsen.

Våre medlemsblader
Video

Parat-landsmøtet 2024 i Tromsø

Hva vil Trump bety for verden?

Forventer godt oppgjør i staten

God jul og godt nytt år til deg som Parat-medlem!

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup