Les

Høring om statsbudsjettet i Justiskomiteen

Fredag møtte Parat politiet og Norges politilederlag (NPL) i Stortinget for å legge frem sine synspunkter på årets budsjett. Nestleder i NPL, Marit Ellingsen, tok opp behovet for langtidsplanlegging og digitaliseringsløft, mens leder for Parat politiet, Einar Kaldhol, støtter behovet for økt digitalisering og er i tillegg opptatt av sivil kompetanse.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 12.11.2021 18:30 redigert 15.11.2021 9:36

Kaldhol sier dagens samfunn har økende forventninger til digitale løsninger hos det offentlige.
– Politiet har fortsatt dataprogrammer utviklet på 90-tallet. Jeg mener det er viktig at politiet øker satsing på samfunnsoppdraget og imøtekommelse av publikums forventninger til digitale løsninger, sier han.

Ellingsen sier Politiet har vært gjennom en omfattende reform, og hun etterlyser nå en mer langsiktig og forutsigbar utvikling fra det politiske styret.
– Vi har behov for noe mer enn kun planlegging etter de årlige budsjettprosessene. Korte tidshorisonter gir økonomiske konsekvenser, utfordrer trepartssamarbeidet og ivaretakelsen av de ansatte i politiet. En plan i et lenger perspektiv vil gi bedre vilkår for å bli et mer moderne politi, sier NPLs nestleder.

Våre medlemsblader
Video

Følg Statskonferansen 2023

Elisabeth Vik Aspaker: Totalberedskapskommisjonen

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo