Les

Har satt ned lavlønnsutvalg

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen og regjeringen har satt ned et eget utvalg som skal se på lavlønn i Norge Foto: Astrid Waller
Regjeringen har satt ned et utvalg som skal se på omfang og utvikling av lave lønninger i Norge. Utvalget skal levere sin rapport innen 15. juni 2024.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 14.03.2023 8:35 redigert 14.03.2023 8:50
Et av regjeringens viktigste mål er å redusere ulikheter, og få ned inntektsforskjellene i Norge. Nå setter de ned et lavlønnsutvalg, for å få mer kunnskap om lavlønn i Norge.
– Det skal være mulig å leve av en fulltidsjobb. Derfor setter regjeringen nå ned et utvalg, som skal se på omfanget og utviklingen av lønnsforskjeller og lavlønn, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding.

Partene i arbeidslivet har ansvar for lønnsdannelsen


Utviklingen i lønnsfordelingen og omfanget av lavlønn har stor betydning for inntektsfordelingen samlet sett. Det er partene i arbeidslivet som har ansvar for lønnsdannelsen. Den norske lønnsforhandlingsmodellen, også kjent som frontfagsmodellen, kjennetegnes ved at den bidrar til små lønnsforskjeller, stor omstillingsevne, høy sysselsetting og lav ledighet.
Likevel er det store ulikheter i lønnsnivået, både i Norge og internasjonalt.
– Det er behov for økt kunnskap om lønnsdannelsens betydning, og hvordan og hvorfor omfanget av lavlønn har økt. Jeg ønsker også anbefalinger om hvordan vi kan følge utviklingen over tid, sier Mjøs Persen.

Utvalget skal:
-
kartlegge utviklingen og omfang av lønnsforskjeller og lavlønn i Norge, og sammenligne med utviklingen internasjonalt
-
vurdere ulike mål og indikatorer for lønnsspredning og lavlønn
-
redegjøre for lønnsdannelsen og lønnsfordelingen både innenfor og utenfor det organiserte arbeidslivet
-
kartlegge utviklingen og omfanget av tilknytningsformer som er nære substitutter til å være lønnstakere, og vurdere om det er sammenheng med lavlønnsutviklingen
-
gjennomgå kjennetegn ved de lavlønte
-
se nærmere på vedvarende lavlønn og lønnsmobilitet
-
drøfte og vurdere eksisterende virkemidler og institusjonelle forhold, og eventuelt foreslå endringer i disse eller nye tiltak.

Utvalget er bredt sammensatt, og medlemmene har relevant bakgrunn, erfaringer og kompetanse. Det skal ledes av forskningsdirektør i SSB Linda Nøstbakken. De øvrige medlemmene er åtte representanter for partene i arbeidslivet og fire uavhengige eksperter.  YS' representant i utvalget er samfunnspolitisk rådgiver Lin Andrea Gulbrandsen.
Våre medlemsblader
Video

Lønnsoppgjøret med NHO er i gang

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo