Les

Hans-Erik Skjæggerud er ny YS-leder

Lizzie Ruud Thorkildsen og Hans-Erik Skjæggerud. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon
YS-kongressen valgte i dag Hans-Erik Skjæggerud til ny leder. Lizzie Ruud Thorkildsen er valgt som ny nestleder.
Av Vetle Daler Publisert dato 26.10.2022 16:10 redigert 31.10.2022 14:45
Skjæggerud har 17 år bak seg som tillitsvalgt på heltid. Han har vært hovedtillitsvalgt i NAV, leder i YS-forbundet Parat og nestleder i YS de siste fire årene. 

Den nye YS-lederen er klar på at trepartssamarbeidet må trappes opp for å sikre gode resultater i arbeidslivet. 
– Vi lever i en krisetid med krig i Europa, skyhøye inflasjonstall og press på arbeidsmarkedet. YS mener regjeringen har vært for optimistiske i prognosene for statsbudsjettet. Vi tror dessverre at arbeidsledigheten vil øke mer enn anslått. Det blir en stor utfordring for de som rammes. De svakeste gruppene vil slite ytterligere med å få lønna til å strekke til. Det bekymrer meg. Dette vil stå høyt på YS' dagsorden i tiden som kommer, sier Skjæggerud. 

Lizzie Ruud Thorkildsen kommer fra vervet som forbundsleder i Delta, ett av de største forbundene i YS. Hun har vært tillitsvalgt i 20 år, blant annet som konserntillitsvalgt i Helse Sør og Helse Sør-Øst.
– Trygge arbeidsplasser, kompetanse, beredskap og det grønne skiftet er noen av oppgavene vi må satse ytterligere på fremover, sier Thorkildsen, nyvalgt nestleder i YS. 

Våre medlemsblader
Video

Parats solidaritetspris 2023 til HELT MED

Parat støtter internasjonalt kampanje for trygg pendling

Pilotforbundet: – Handler om norske arbeidsplasser

Kvinnehelseutvalget: Vi har oversett den store forskjellen

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo