Les

Handel bygger velferden

NHOs president Arvid Moss under åpningen av NHO sin årskonferanse 2019
NHOs president Arvid Moss åpnet NHO sin årskonferanse i Oslo Spektrum onsdag med en historie om den italienske sjømannen Querini som i 1432 drev i land på Røst i Lofoten. Handel over landegrensene kommer oss alle til gode, er det tydelige budskapet fra NHO.
Av Arve Sigmundstad 16.01.2019 11:56

Querini ble overrasket over samfunnet han fant da han i 1432 drev i land på Røst, ikke minst over forbindelsene med andre land.  – Nordlendingene solgte fisk til Europa, presten var tysk, og ullklær kom fra London. Da Querini kom til den nordnorske kysten hadde nordmenn allerede handlet med utlandet i mange hundre år. Lenge før det var enkelt, og på tross av vær, vind, avstand og språk, sier Moss

NHO presidenten sier at slik at utviklingen av eksport fortsatt i århundrer etterpå, med skog og skipsfart, vannkraft og vind, olje og oppdrett.
– I dag er Norge mer sammenvevd med verden enn noensinne. Men en sammenvevd verden handler om mer enn varer og tjenester som bytter hender. Det handler om alt som følger med, om å bygge tillit, om åpenhet og nysgjerrighet.En byttehandel der ideer og innovasjon, kultur og kompetanse følger med på kjøpet, sier han.

Budskapet fra NHO sin president er klart, handel kommer oss alle til gode.
– Men den lykkes kun når sjøen er åpen, når stater har tillit til hverandre – når grenser krysses av varer, ikke av soldater. For internasjonal handel skaper verdier nasjonalt – og gjør at vi kan bo over hele landet vårt, sier han.

Moss advarer mot den proteksjonismen og populismen som synes å bre om seg.
– Dette er reaksjoner, ikke løsninger. Løsningen ligger i å ta årsakene bak reaksjonene på alvor, sier han.

NHO presidenten sier vi alle har et ansvar for å forhindre og reversere fremveksten av krefter som fører galt av sted.
– Det gjelder politikere nasjonalt og internasjonalt, og det gjelder for oss som næringsliv, oss som bedriftsledere. Vår stemme må være tydelig for å fremme stabilitet og demokrati, sier han.

Men NHO presidenten ser utfordringer i at verken handelsavtalene eller de globale verdikjedene er perfekte.
– Men vi kan ikke gi dem opp. Minst av alt kan Norge gi dem opp, et lite land med svært eksportavhengig økonomi. Eksporten skaper verdi av naturresursene våre, som igjen skaper jobber og velferd. Nesten 40 prosent av det vi produserer, blir kjøpt av kunder i andre land, sier han.

Han sier at da Querini drev i land på Røst i 1432 hadde nordmenn drevet internasjonal handel i flere hundre år. Også den gang var internasjonal handel utfordrende og komplisert.
– Men nordmenn handlet da og handler fortsatt, fordi det gir jobber og trygge hjem, levende bygder og lys i vinduene. Norge trenger eksport for å skape fremtidens jobber, og for å ivareta fremtidens velferd. Vi klarer ikke å skape arbeid for alle i årene fremover uten eksportbedrifter i god vekst, var det innledende budskapet fra NHO sin president under åpningen av NHO sin årskonferanse «Vi og verden».

Våre medlemsblader
Video

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

NHO-oppgjøret i havn

Tiltak for økt sysselsetting

Nyheter fra Parat24 i uke 12

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo