Les

Hallo! Hvor er årets medlem?

Kjenner du et medlem som fortjener en oppmerksomhet for god innsats?  Foreslå denne som kandidat til "årets medlem"!
Av Vetle Daler Publisert dato 16.06.2022 18:30 redigert 16.06.2022 18:57
Vedkommende har gjort en ekstra innsats på kort eller lang sikt for å fremme Farmasiforbundet og yrkesgruppen . 

Det kan være en spesiell sak/situasjon som gjør vedkommende til en kandidat, eller det kan være arbeid over lengre tid til det beste for Farmasiforbundet og yrkesgruppen.


Frist for å sende inn nominasjoner: 1 september 2022

Sendes til: bodil.rokke@parat.com
Våre medlemsblader
Video

Felles utfordringer i nordisk luftfart

Engasjement og arbeidsglede på Verdikonferansen

Farmasikongressen 2022

Paratleder i internasjonalt klimapanel

Garvet graver

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo