Les

Grønne tjenester er fremtiden

Administrerende direktør i UN Global Compact Norway, Kim Gabrielli, vektla under Paratkonferansen hvordan fremtidens næringsliv handler om ti prinsipper: ansvarlig drift og gode arbeidsvilkår, og bærekraft som businessmulighet. Foto: Ned Alley
Administrerende direktør i UN Global Compact Norway, Kim Gabrielli, mener fornybar energi kan gi oss 205 000 nye, grønne arbeidsplasser i Norge. – Vi må tenke mer digitalt, mer grønt, og mer tjenestebasert, sa han under sitt innlegg på Paratkonferansen.
Av Helene Husebø Publisert dato 16.11.2021 17:30 redigert 19.11.2021 11:58

Gabrielli, som er tidligere Parat-tillitsvalgt i UNICEF, leder nå FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norway. Nettverket har 14 000 medlemmer i 160 land, og alle forplikter seg til FNs ti prinsipper for ansvarlige næringsliv.
– Men kun 350 bedrifter i Norge er med. Her har vi mye å gå på, sier Gabrielli.

Under Parat-konferansen vektla han hvordan fremtidens næringsliv handler om ti prinsipper: ansvarlig drift og gode arbeidsvilkår, og bærekraft som businessmulighet.
– Dette innebærer en grønnere økonomi, økt digital økonomi, en mer tjenestebasert økonomi og en mer globalisert økonomi, sier han.

Gabrielli påpekte hvor utrolig mange muligheter det finnes for å nå disse målene i vårt langstrakte land.
– Vi vil miste halvparten av de 220 000 arbeidsplassene i olje og gass innen 2030. Hva skal vi erstatte disse med? Jo, fornybar energi kan gi oss 205 000 nye, grønne jobber. Utvikling av fornybar energiproduksjon rundt om på småplasser i landet kan skape ringvirkninger også i andre industrier – som handel- og servicenæringen. Vi må se på dette som en fantastisk mulighet til å bygge ut ikke bare grønn energi, men også andre næringer på småsteder, sier Gabrielli.

Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup