Les

Grønne tjenester er fremtiden

Administrerende direktør i UN Global Compact Norway, Kim Gabrielli, vektla under Paratkonferansen hvordan fremtidens næringsliv handler om ti prinsipper: ansvarlig drift og gode arbeidsvilkår, og bærekraft som businessmulighet. Foto: Ned Alley
Administrerende direktør i UN Global Compact Norway, Kim Gabrielli, mener fornybar energi kan gi oss 205 000 nye, grønne arbeidsplasser i Norge. – Vi må tenke mer digitalt, mer grønt, og mer tjenestebasert, sa han under sitt innlegg på Paratkonferansen.
Av Helene Husebø Publisert dato 16.11.2021 17:30 redigert 19.11.2021 11:58

Gabrielli, som er tidligere Parat-tillitsvalgt i UNICEF, leder nå FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norway. Nettverket har 14 000 medlemmer i 160 land, og alle forplikter seg til FNs ti prinsipper for ansvarlige næringsliv.
– Men kun 350 bedrifter i Norge er med. Her har vi mye å gå på, sier Gabrielli.

Under Parat-konferansen vektla han hvordan fremtidens næringsliv handler om ti prinsipper: ansvarlig drift og gode arbeidsvilkår, og bærekraft som businessmulighet.
– Dette innebærer en grønnere økonomi, økt digital økonomi, en mer tjenestebasert økonomi og en mer globalisert økonomi, sier han.

Gabrielli påpekte hvor utrolig mange muligheter det finnes for å nå disse målene i vårt langstrakte land.
– Vi vil miste halvparten av de 220 000 arbeidsplassene i olje og gass innen 2030. Hva skal vi erstatte disse med? Jo, fornybar energi kan gi oss 205 000 nye, grønne jobber. Utvikling av fornybar energiproduksjon rundt om på småplasser i landet kan skape ringvirkninger også i andre industrier – som handel- og servicenæringen. Vi må se på dette som en fantastisk mulighet til å bygge ut ikke bare grønn energi, men også andre næringer på småsteder, sier Gabrielli.

Våre medlemsblader
Video

Rune Berge er årets tillitsvalgt i Parat

Hovedavtalen er grunnloven i arbeidslivet

Bodil Røkke er ny leder i Farmasiforbundet

SAS-pilotene i Parat: – Positive signaler fra regjeringen

Nyvalgt lederduo i Parat

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten