Les

Grønne tjenester er fremtiden

Administrerende direktør i UN Global Compact Norway, Kim Gabrielli, vektla under Paratkonferansen hvordan fremtidens næringsliv handler om ti prinsipper: ansvarlig drift og gode arbeidsvilkår, og bærekraft som businessmulighet. Foto: Ned Alley
Administrerende direktør i UN Global Compact Norway, Kim Gabrielli, mener fornybar energi kan gi oss 205 000 nye, grønne arbeidsplasser i Norge. – Vi må tenke mer digitalt, mer grønt, og mer tjenestebasert, sa han under sitt innlegg på Paratkonferansen.
Av Helene Husebø Publisert dato 16.11.2021 17:30 redigert 19.11.2021 11:58

Gabrielli, som er tidligere Parat-tillitsvalgt i UNICEF, leder nå FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norway. Nettverket har 14 000 medlemmer i 160 land, og alle forplikter seg til FNs ti prinsipper for ansvarlige næringsliv.
– Men kun 350 bedrifter i Norge er med. Her har vi mye å gå på, sier Gabrielli.

Under Parat-konferansen vektla han hvordan fremtidens næringsliv handler om ti prinsipper: ansvarlig drift og gode arbeidsvilkår, og bærekraft som businessmulighet.
– Dette innebærer en grønnere økonomi, økt digital økonomi, en mer tjenestebasert økonomi og en mer globalisert økonomi, sier han.

Gabrielli påpekte hvor utrolig mange muligheter det finnes for å nå disse målene i vårt langstrakte land.
– Vi vil miste halvparten av de 220 000 arbeidsplassene i olje og gass innen 2030. Hva skal vi erstatte disse med? Jo, fornybar energi kan gi oss 205 000 nye, grønne jobber. Utvikling av fornybar energiproduksjon rundt om på småplasser i landet kan skape ringvirkninger også i andre industrier – som handel- og servicenæringen. Vi må se på dette som en fantastisk mulighet til å bygge ut ikke bare grønn energi, men også andre næringer på småsteder, sier Gabrielli.

Våre medlemsblader
Video

Frigjørings- og veterandagen

YS kritisk til forsvarssatsingen: – Må handle om mer enn materiell

Meklingen i gang i privat sektor

Brudd i meklingen i lønnsoppgjøret i privat sektor

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo