Les

Gravide politibetjenter mistet tillegg – nå endres ordningen

Politiet endrer praksis om veiledertillegg for gravide politibetjenter.
Flere gravide politibetjenter har mistet et tillegg for studentveiledning fordi de får andre arbeidsoppgaver som følge av graviditeten. Nå endres praksisen.
Av NTB Publisert dato 08.07.2021 12:05 redigert 08.07.2021 14:55

Det opplyser Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Politifolk får et tillegg for å veilede studenter fra Politihøgskolen ute i felt. Gravide politibetjenter får ikke jobbe operativt, og flere har mistet veiledertillegget fordi de omplasseres til andre oppgaver.

Flere kvinner i politiet har tatt kontakt med ombudet om dette. Ombudet mener at de er blitt forskjellsbehandlet og viser blant annet til at betjenter som er hundeførere, beholder sitt tillegg selv om de omplasseres.

Politidirektoratet har nå bedt politidistriktene om å endre praksisen og betale ut tillegget.

Våre medlemsblader
Video

– Vi er framtidas arbeidsliv

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2021: Sikkerhetspolitiske muligheter etter pandemien

Alle mener at det organiserte arbeidslivet er viktig

Statskonferansen 2021

Optimisme før statsmekling

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten