Les

Gode tilbakemeldinger på likestillingsarbeid

Likestillings- og mangfoldsutvalget i Parat. F.v. Anneli Nyberg, René-Charles Gustavsen, Kari Nestaas Ruud, Para Paranthaman, Siren Somby.

Likestillings- og mangfoldsutvalget til Parat hadde møte i Oslo onsdag. Et av temaene for møtet var gjennomføringen av Pride i Oslo, og frokostseminaret på YS-huset 1. juli.

Av Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 01.09.2023 14:30 redigert 01.09.2023 14:57

Kari Nestaas Ruud, som leder Likestillings- og mangfoldsutvalget i Parat, sier tilbakemeldingene har vært gode. 

– Det har kommet mange gode tilbakemeldinger på foredraget, og vi håper at enda flere vil være med å markere Pride sammen med YS og Parat neste gang. Utvalget ser også videre på mulighetene for lignende arrangement i alle regionene ved Pride-markeringer fremover, sier Ruud. 

Strategi for fremtiden

Et annet tema under utvalgets møte, var innspill til arbeids- og samfunnspolitisk dokument for neste landsmøteperiode. Utvalget drøftet hvilken politisk retning de ønsker at Parat skal ha for området likestilling og mangfold i tiden fremover. 

Tidligere har utvalget sendt inn forslag og ønsker til Parats administrasjon om ulike tiltak og fokusområder som omhandler likestilling og mangfold. 

– Forebygging av seksuell trakassering på arbeidsplassen er et tema utvalget er svært opptatt av og vi ser på ulike tiltak som Parat kan gjennomføre. Et av disse tiltakene er å gjennomføre en kampanje mot seksuell trakassering i hotell- og restaurantbransjen i julebordsesongen, sier Ruud.

I tillegg ønsker utvalget å prioritere det samme teamet i kurs og egne foredrag, eller gjennom temakvelder. I forkant av møtet har utvalget sendt inn høringssvar til utredningen gjort av Kvinnehelseutvalget. 

– Politikken og tiltakene rundt dette blir spennende å følge med på og veldig viktig for likestillingsutfordringene i arbeidslivet fremover, sier Ruud. 

Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo