Les

Gode råd om lønn på medlemskveld

Rådgiver Ståle Botn forklarte medlemmene hvordan de best mulig kan fremheve seg selv i et lønnskrav. Foto: Helene Husebø
Onsdag samlet 55 Parat-medlemmer seg i Oslo for en informativ kveld om temaet lønnsforhandlinger. Rådgivere fra region Øst ga medlemmene svaret på det viktige spørsmålet – hvordan forhandle seg til bedre lønn?
Av Helene Husebø 03.10.2019 10:23

Kvelden ble en av høstens temakvelder med høyest oppmøte. Region Østs rådgivere, Ståle Botn og Nathalie Gullager, ga medlemmene en innføring i lønnsforhandlinger og økonomi, og informerte om hvordan man på best mulig måte kan få gjennomslag for sitt lønnskrav.

Viktig å være organisert

Å være organisert ble trukket frem som et av de viktigste stegene man kan ta for å oppnå høyere lønnsvekst. Dersom man er organisert og dermed omfattet av en tariffavtale på arbeidsplassen, står både tillitsvalgte og andre organiserte arbeidstakere klart sterkere sammen i prosessen for å oppnå lønnsgoder.
– De som står utenfor har ikke automatisk rett på den samme lønnsøkningen som dere organiserte har oppnådd gjennom lønnsforhandlinger og tariff, forklarte rådgiver Ståle Botn.

Det er de tillitsvalgte på arbeidsplassen som gjennomfører de årlige lønnsforhandlingene. Parats rådgivere minnet om at de tillitsvalgte har krav på å kunne gå gjennom med forhandlinger, til tross for at arbeidsgiver mener at bedriften kanskje ikke har økonomi til å gi lønnsforhøyelser. Dette kan gjelde både generelle tillegg, individuelle tillegg, og andre forhandlingsforslag fra de tillitsvalgte, for eksempel goder.

Lønnsnivå skal optimalt sett forhandles med utgangspunkt i fire kriterier:

·         Bedriftens økonomi

·         Produktivitet

·         Fremtidsutsikter

·         Konkurranseevne

Personlige kriterier og individuelle tillegg

Botn minnet om at individuelle tillegg også er av stor betydning.
– Ikke alle utfører et prikk likt arbeid selv om de har samme stillingstittel. Det skal lønne seg å yte, forklarte han, og la til at man absolutt bør legge frem ekstraordinære prestasjoner i lønnskravet.

Botn rådet å først sette seg inn i hva som er avtaleverket på sin arbeidsplass, og finne ut av hva som er kriterier for lønnsfastsettelse. I tillegg bør man gjøre en innsats for å fremheve seg selv i lønnskravet man sender, både gjennom stillingsbaserte, personbaserte og markedsbaserte kriterier.

Rådgiver Nathalie Gullager fremhevet behovet for å dokumentere og synliggjøre de argumentene man legger frem, og plukke ut sine beste egenskaper, erfaringer eller prestasjoner.
– Velg ut 4-5 argumenter som viser frem de beste sidene med deg. Ikke overøs arbeidsgiver med argumenter, plukk heller ut dine alle beste sider, forklarte Gullager.

Rådgiverne minnet om viktigheten av å holde seg oppdatert og skaffe seg kontinuert ny kompetanse, og være villig til å lære. Erfaring og kunnskap er noen av de viktigste argumentene å legge på bordet, og alder skal her absolutt ikke være noen hindring.
– Det er absolutt ingen grunn å akseptere at man ikke lenger får innfridd lønnskravet sitt etter man har nådd en viss alder, sa Botn.

I tillegg er det viktig å huske på at dersom man ikke spør, får man ikke.
– Jo flere ganger du får nei, jo større sjanse er at du får ja neste gang. At du har satt lønnskrav flere ganger vil kun styrke saken din, avsluttet Botn.

Medlemskveld Nathalie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rådgiver Nathalie Gullager oppmuntret de oppmøtte til å legge frem sine beste egenskaper i lønnskravet til arbeidsgiver. Foto: Helene Husebø

Våre medlemsblader
Video

Åpner for norsk antibiotika-produksjon

Gratis utdanning på nett

Permittering, ferie og feriepenger

Permittering, ferie og feriepenger

Vil ha din mening om Nasjonal transportplan

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com
parattariff.com

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo