Les

God vekst for norsk økonomi i 2018

Bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,9 prosent i fjerde kvartal 2018. For hele året var veksten på 2,2 prosent, mot 2,0 prosent i 2017.
Av NTB-Caroline Ulvin Johansson 08.02.2019 13:10

Det er landbruket som i fjerde kvartal drar opp veksten i Fastlands-BNP med 0,2 prosentpoeng etter en tilsvarende negativ vekst i tredje kvartal. Nedgangen kom som følge av produksjonstap etter den tørre og varme sommeren. Det viser tall ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var også vekst i andre vareproduserende næringer, der særlig fiske i oktober bidro til kvartalsveksten. Aktiviteten i bygge- og anleggsvirksomhet har også vært høy i lengre tid, og sesongjusterte tall viser at bruttoproduktet økte med 0,4 prosent i 4. kvartal. Samlet for 2018 økte produksjonen i bygg og anlegg med 3,9 prosent.

Årslønnsvekst på 2,8 prosent
For lønnstakere er årslønnsveksten beregnet til 2,8 prosent, mot 2,3 prosent året før.

Foreløpige beregninger viser også at sysselsettingen justert for sesongvariasjoner økte med 0,5 prosent i fjerde kvartal. Dette tilsvarer omtrent 13 500 personer. I gjennomsnitt var det rundt 42 600 flere sysselsatte i 2018 enn i 2017, ifølge SSB.

Dette gleder arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Tallene fra SSB bekrefter en helt klart trend. Jeg merker meg at sysselsettingen økte også i siste kvartal i 2018, og det er svært gledelig at over 42 000 flere mennesker ble sysselsatt i 2018 enn i 2017. Sysselsettingsveksten vi har sett siden begynnelsen av 2017 fortsetter, skriver Hauglie i en epost til NTB.

Svak konsumvekst
Husholdningenes samlede konsum økte med beskjedne 0,3 prosent i 4. kvartal, etter en svak nedgang kvartalet før.

Den svake veksten henger ifølge SSB sammen med fall i varekonsumet, som er en utvikling som har blitt observert det siste halvåret.

Våre medlemsblader
Video

Mange trenger ny kompetanse, men er lite villige til å lære noe nytt

Ansatte i staten krever en hverdag uten trakassering

Parat forsvar og BFO inviterer til debatt

Statskonferansen 2019 direkte

Nytt fra Parat i uke 14

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder

parat.com
parat24.com
paratkompetansen.com

 

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf 21 01 36 00
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo