Les

Gerd Harr Janson er død

Gerd Harr Janson døde 22. desember, 73 år gammel. Gerd var æresmedlem i Parat, med lang fartstid som tillitsvalgt, hovedstyremedlem og som medlem av Parats kontrollutvalg. 
Av Unn Kristin Olsen – leder i Parat Publisert dato 03.01.2023 10:10 redigert 04.01.2023 13:57
Hun var dessuten aktiv både i politikken i hjembyen Narvik og i flere frivillige organisasjoner.

Gerd hadde et stort engasjement for det hun brant for, og var alltid grundig forberedt. Stilen hennes var direkte og tydelig, men alltid med godt humør og glimt i øyet. Det er et utpreget sosialt menneske som nå er gått bort.

Gerd delte velvillig av sin klokskap og sine erfaringer. Hun var svært omsorgsfull, og hadde et stort hjerte for menneskene i Parat. Det blir et tomrom i Parat etter Gerd som det blir vanskelig å fylle.

Da hun ble utnevnt til æresmedlem i Parat i 2012, ble Gerd Harr Janson omtalt på denne måten:
«Gerd har gjennom lang tjeneste for Parat og tidligere organisasjoner, både lokalt og sentralt, gjort et fremragende arbeid for Parat og organisasjonens medlemmer og tillitsvalgte. (…) Gerds fremtreden og hennes handlinger innbyr til tillit, en tillit hun alltid har vist seg verdig og forvaltet på en god måte».

Vi lyser fred over Gerd Harr Jansons minne.
 
Våre medlemsblader
Video

Følg Lederkonferansen direkte

Arendalsuka 2023: Brann og havari: Hvordan står det til med flysikkerheten på bakken?

Parat forsvar: Kiel-seminaret 2023

Arendalsuka 2023: Trenger vi NAV-kontoret i 2035?

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo