Les

Frontfaget en norm, ikke et tak

Leder i Parat, Vegard Einan. Foto: Trygve Bergsland
Leder i Parat, Vegard Einan, sier at selv om frontfagsmodellen er sentral for Parat – kan det være grupper som i årets mellomoppgjør kan komme til å overstige rammen som settes gjennom frontfaget.
Av Arve Sigmundstad Publisert dato 01.03.2019 9:55

Tirsdag avholdt YS sin inntektspolitiske konferanse. Der var alle forbund i YS samlet for å vedta YS sin politikk inn mot årets lønnsoppgjør. Fredag avholdt Parat sin årlige tariffkonferanse.

YS vedtok der å kreve en betydelig reallønnsvekst for alle medlemmer. Det YS-lederen videre sier, er at de viktigste pilene fortsetter å peke oppover, slik de også gjorde i fjor. 

Les også: Krever betydelig reallønnsvekst

Ledigheten har gått ned siden forrige oppgjør og sysselsettingen øker noe selv om det er en liten økning. Det er også større optimisme i næringslivet. Tallene for 2018 viser en årslønnsvekst på 2,8 prosent – og en prisvekst på 2,7 prosent.

Leder i Parat, Vegard Einan, sier at Parat legger frontfagsmodellen til grunn for årets mellomoppgjør.
­– Samtidig vil jeg sende et signal om at det kan være grupper hvor rammen for årets oppgjør kan komme til å overstige rammen som blir satt gjennom frontfaget, sier han.

Einan sier at opprinnelig skulle også avtalefestet pensjonsordning for privat sektor vært endel av årets oppgjør, slik partene avtalte under fjorårets hovedoppgjør.
– Det har ikke latt seg gjøre å komme til enighet om til enighet om en ny modell som tetter noen av de urettferdige pensjonshullene som også flere av Parats medlemmer er blitt offer for, sier han.

Einan sier målsettingen nå er å ta dette inn som tema i neste års hovedoppgjør.

Våre medlemsblader
Video

Norwegian-markering ved Stortinget

Norwegian-markering ved Stortinget

Unn Kristin Olsen: Medbestemmelse viktig for innovasjon

Politiet: Betinget glede for to pr tusen

Pilotaksjon mot Wizz Air

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
parat.com

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt

Ansvarlig redaktør
Trygve Bergsland
Redaksjonsmedarbeidere
Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten

Kontakt oss

Tlf  +47 482 10 100
post@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo