Les

Frigjørings- og veterandagen

8. mai 1945 ble Norge igjen fritt etter fem års okkupasjon. Siden da har vi feiret frigjøringsdagen hvert år. Vi markerer friheten og hedrer norske veteraner fra andre verdenskrig og frem til dagens inter­nasjonale operasjoner.
Av Trygve Bergsland/Foto/video: Ulrik Øen Johnsen Publisert dato 08.05.2023 15:45 redigert 08.05.2023 17:40
Vi bruker denne dagen til å glede oss over et fritt og demokratisk Norge og samtidig hylle alle dem – motstandsfolk, krigsseilere og sivilpersoner – som tok opp kampen mot okkupantene.

Erfaringen fra krigen førte til at Norge ble en aktiv bidragsyter for fred og stabilitet ute i verden. Forsvaret skriver at det siden 1945, har over 100 000 nordmenn tjenestegjort i rundt hundre internasjonale operasjoner verden over. 

På Akershus festning ble det blant annet nedlagt krans ved retterstedet på Akershus festning av stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap). Her ble norske motstandsfolk og andre henrettet av nazistene i 1945. I sin tale mintes Gharahkhani August Rathkes bortgang.
– I november i fjor mistet vi den siste gjenlevende fra Kompani Linge, August Rathke. Etter krigen var han en veldig tydelig stemme for de verdiene som nå er under press fra flere hold, nemlig frihet og menneskeverd. Med hans bortgang ble vi enda et tidsvitne fattigere. Vi mistet en som kunne fortelle oss hva det vil si å leve i ufrihet, en som med ekstra tyngde kunne minne oss om hva vi må ta vare på, sa han.

Klokka 12 ble det avfyrt salutt med 21 skudd fra festningen.

Under selve hovedseremonien nedla kronprinsen en krans ved Nasjonalmonumentet for krigens ofre.

I 2011 etablerte regjeringen veterandagen. Denne ble samkjørt med frigjøringsdagen, som fikk navnet frigjørings- og veterandagen.
Våre medlemsblader
Video

Lykkes vi med forebygging og bekjempelse av organisert kriminalitet?

Parat politiet etterlyser større økonomisk handlingsrom

Parat forsvar: – Den sikkerhetspolitiske situasjonen krever handling

Parat domstolene krever økning i budsjettet

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm
Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaktørplakaten
Vær varsom-plakaten
Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Cookie Consent Popup