Les

Fremdeles stor mangel på helse- og byggarbeidere i Norge

Samtidig som Norge har 200 000 arbeidssøkere, mangler norske virksomheter 46 000 ansatte – nær halvparten innenfor helsefag og bygg og anlegg.
Av NTB Publisert dato 20.05.2021 9:15 redigert 20.05.2021 9:31

Mangelen er imidlertid redusert fra de siste årene, ifølge NAVs bedriftsundersøkelse 2021. I 2020 manglet norske arbeidsgivere 50 750 personer, mens tallet i 2019 var 59 450.

Antallet er likevel høyere enn hva Nav hadde ventet:
– Ettersom samfunnet har vært delvis nedstengt i koronaperioden og arbeidsledigheten er høy, forventet vi at virksomhetene i mindre grad ville ha rekrutteringsproblemer. Men blant annet økt press på helsevesenet og reiserestriksjoner for innleid arbeidskraft fra utlandet bidrar til at mangelen på kvalifisert arbeidskraft fortsatt er høy, sier rådgiver Audun Gjerde i NAVs kunnskapsavdeling i en pressemelding.

Forventer oppbemanning
Undersøkelsen viser at andelen virksomheter som forventer oppbemanning, er omtrent likt som de siste fire årene.
– Tallene er overraskende stabile og tyder på at mange av dagens omkring 200 000 arbeidssøkere skal tilbake i arbeid i løpet av det neste året, sier Gjerde, som likevel mener det kan ta tid før arbeidsmarkedet normaliserer seg.

Helse, pleie og omsorg mangler 13 500 personer, mens bygg og anlegg mangler 9 000.
– At det er etterspørsel etter faglært arbeidskraft innen disse yrkesgruppene er ikke nytt, men det har økt fra i fjor til år, sier Gjerde.

Det mangler også 6.550 industriarbeidere, og ingeniører og IKT-arbeidere er det også 5 450 for få av.

Det mangler bare 100 barne- og ungdomsarbeidere.

Reiseliv og servering hardest rammet
28 prosent av bedrifter har permittert ansatte, flesteparten i Oslo, der 36 prosent har måttet permittere, ifølge undersøkelsen. 60 prosent av virksomhetene har uendret sysselsetting under pandemien. De nordligste fylkene har vært minst påvirket.

5 prosent av bedrifter har sagt opp folk. I hovedstaden er andelen 9 prosent.

75 prosent av virksomhetene i overnattings- og serveringsbransjen har permittert ansatte, mens 16 prosent har sagt opp folk. 25 prosent mener oppsigelser er sannsynlig.

Våre medlemsblader
Video

Bli med "På innsiden av luftfarten"

Hvem fortjener pris?

Følg regionkonferansen direkte fra Kristiansand

Hva skal du stemme ved stortingsvalget – og hvorfor?

Hvordan blir veien ut av pandemien?

© Parat

– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom

RSS nyhetsstrøm

parat.com
Våre nettsteder:

parat.com

parat24.com

paratkompetanse.com 

parattariff.com 

parat.com/pensjon

parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com

webmaster@parat.com

Lakkegata 23

Postboks 9029 Grønland

0187 Oslo
Ansvarlig redaktør

Trygve Bergsland

Redaksjonsmedarbeidere

Redaktørplakaten

Vær varsom-plakaten